Artin Kitapçıyan’ın Suriye kimlik kartı.

Kitabdjian ailesi aslen Kayseri şehrindendir. Soykırım sırasında Der Zor’a tehcir edilmişlerdir. Çok az sayıdaki hayatta kalan aile üyelerinden (Harutyun) Kitabdjian Halep’e yerleşmiştir. Burada Beatris Matosyan’la (Antep doğumlu) evlenir ve çocukları olur. Çift on yıllar boyunca Suriye’de yaşar. Artin emekli olunca, karı-koca üç evlatlarının yaşamakta olduğu Güney Kaliforniya’ya yerleşirler.

1-2. Krikor Kitapçıyan’ın Kayseri’deki evinin tapusu. Belge üzerinde ismi Karkur Kitapçıoğlu şeklinde yazılmıştır.
3. Setrak Kitapçıyan’ın Kayseri’deki evinin tapusu. Belge üzerinde ismi Kitapçıoğlu şeklinde yazılmıştır.