Gadar Kaprielyan’ın Fransa’da sicil kütüğüne [Registre d'immatriculation] geçirildiğinin 5 Eylül 1924 tarihli şahadetnamesi.

Gadar Kaprielyan ile Garabed Parigyan, aslen Arapgir Kazasının Şepig (günümüzdeYaylacık) köyündendirler. 1910’da köylerinde evlenirler. Bir yıl sonra Garabed, Gadar’ı Şepig’deki ailesine emanet ederek ABD’ye gider. Sılaya giden birçok Ermeni genç gibi Garabed de Birleşik Devletler'de başlarda işçilik yapmıştır. 1915’te Şepig Ermenilerinin hepsi tehcir edilir. Gadar, kalabalık sülalesi içinde hayatta kalabilen çok az kişiden biri olacaktır. 1920’de Urfa’da, 1923’te ise Halep’tedir. 1924 sonlarında, Beyrut üzerinden Marsilya’ya geçecektir. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Gadar’ın hayatta olduğunu öğrenen Garabed 1925 ilkbaharında Fransa’ya gidecek ve Aralık 1911’den beri görmediği Gadar’la ilk defa karşılaşacaktır. Gadar’ın, Ermenistan Cumhuriyeti pasaportu vardır. 1926’da ABD’ye giriş izni alarak bir şekilde Garabed’le kavuşur.