Açık Dijital Arşiv - Kuzey ve Güney Amerika

Açık Dijital Arşiv bölümünde bulunan bir çok dijital belgeyi aşağıdaki başlıklar altında görmek mümkün:

Elyazmaları

Araştırma ve arşiv oluşturma çalışmalarının sürdürüldüğü yıllar içinde Houshamadyan, dijital ortama aktarıp buradan erişime sunduğu kişisel hatıratlara, günlüklere ve mektuplara ulaştı. Bu hatıratların bazıları Ermenice ve bazıları da Ermenice harflerle Türkçe olarak yazılmıştır. Bunların birçoğu yazarının şehrinin ve köyünün canlı tasvirlerini içerir ve bölgenin yaşam tarzı ve coğrafyası hakkında müthiş birinci el kaynakları oluşturur. Bu hatıratların bazıları tekrar dizildi, bazıları da tekrar dizilme ve İngilizce ve Ermenice’ye tercüme edilme sürecindedir.

Fotoğraflar

Eski fotoğraflar Houshamadyan arşivinin çekirdeğini oluşturur. Houshamadyan ağırlıklı olarak topluluk, yöre ve eski aile fotoğraflarını toplar. Koleksiyonumuz farklı coğrafyaları ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni şehir ve köylerini kapsar. Fotoğraflar, Houshamadyan ekibi veya dünyanın dört bir yanındaki işbirlikçilerimiz ve kendi aile fotoğraflarını bizimle paylaşan bireyler tarafından dijital ortama aktarılır ve arşivlenir.

Objeler

Birçok hanede, uzun zaman önce vefat etmiş ninelerden-dedelerden kalma obje ve eşyalar (halılar, nakışlar, çömlek kaplar vs.) bulunur. Bazen bunların varlığı gözden kaçırılabilir, oysa yakından bakıldıklarında içlerinde mikro aile geçmişlerinin izlerini görebilirsiniz. Osmanlı Ermenilerine ait böyle nesneler –100 yıldan daha eski, hayatta kalan bir aileyle birlikte bir şehirden diğerine dolanmış, sonunda o ailenin torunlarının mülkiyetine geçmiş nesneler– söz konusudur. Bu nesneler direndiler –bugün somut halde buradalar ve Osmanlı Ermeni ailesinin mikro geçmişinin basitçe varlığını temsil ediyorlar.

Görsel-İşitsel

Houshamadyan müzik ve sesli/sesli görsel arşivini genişletmek için sürekli çalışmaktadır. Materyallerin bir kısmına zaten buradan ulaşılabilir.