Vahan Boyacıyan’ın Hüseynik’te [Ulukent, Harput] çekilmiş bir fotoğrafı (aşağıdaki orijinal fotoğraftan yakın çekim).

Avdoyan koleksiyonu - Washington, ABD

Bu sayfa Hüseynikli Boyacıyan ve Corcoryan ile Bitlisli Avdoyan ailelerine ithaf edilmiştir. Levon Avdoyan’ın bize gönderdiği, Avdoyan ailesi koleksiyonuna ait resimler, doğum yerleri Hüseynik’te (Harput/Kharpert ovası) ve sonradan 19. Yüzyılın sonları ile 20. Yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde fotoğrafları çekilmiş, anne tarafından atalarını temsil etmekte, aynı zamanda birkaç fotoğrafta baba tarafından akrabaları görülmektedir.

Bazı fotoğraflar Levon Avdoyan’ın anne tarafından büyük büyükannesi Yeltsa Boyacıyan (doğumu Mikaelyan) ile büyük dedesi Krikor Boyacıyan’ı, keza Soykırımdan çok önce Birleşik Devletlere göç eden büyükannesi Baydzar Boyacıyan (sonradan Corcoryan, Hüseynik’te doğar) ile dedesi Oskar Corcoryan’ı (doğum yeri Kesrik [Erm. Kağtsrig, Kızılay, Harput]) göstermektedir. Diğer fotoğraflar yine Birleşik Devletlere göç etmiş olan, baba tarafından büyükannesi Peruz ile dedesi Setrak Avdoyan’ı temsil ediyor. Bütün fotoğraf altyazıları Levon Avdoyan tarafından sağlanmıştır.

Hüseynik’te fotoğrafları çekilen iki ata: ayakta, soldan birinci, Yeltsa Boyacıyan (doğumu Mikaelyan) ve oturan, kocası Krikor Boyacıyan. En önde duran küçük oğlan, Levon Avdoyan'ın büyük dayısı Vahan. Arkada dikilen kızın kimliği bilinmiyor. Levon Avdoyan'ın büyükannesi Baydzar, sağ tarafta, elinde bir kitapla.

Yukarıdaki aynı aile fotoğrafının tam boy bir başka kopyası.

Elinde bir kitap tutan küçük oğlan Levon Avdoyan'ın anne tarafından büyük dayısı Vahan Boyacıyan. Bu fotoğraf yukarıdaki aile fotoğrafıyla aynı günde, Hüseynik’te çekilmiş idi. Burada başında fesi yok. Her iki resimde, bunda ve yukarıdaki aile resminde Vahan’ın sağ kulağında bir küpe taşıyor olması ilginçtir. Fotoğrafın yakın çekim kopyasında, yalnızca sağ kulağında bir küpe taşıdığını görebiliyoruz.

Levon Avdoyan’ın büyükannesi Baydzar Boyacıyan ile Oskar Corcoryan’ın ABD’de çekilmiş düğün fotoğrafı.

Baydzar Boyacıyan Corcoryan (Hüseynik doğumlu) ile Oskar Corcoryan (Kesrik doğumlu) yaklaşık olarak 1907’de, Massachusetts’teki nikâhlarında. Baydzar ve Oskar Levon Avdoyan’ın anne tarafından büyükannesi ve dedesidirler.

1. Baydzar Boyacıyan ile oğulları 1913 doğumlu Edward [Yetvart] (sağda) ve 1910 doğumlu David’in [Tavit] (solda) fotoğrafı. Fotoğraf 1915-1916 dolaylarında ABD’de çekilmiş.

2. Levon Avdoyan’ın büyükannesi Baydzar Boyacıyan ile kızı, 1918-1919 doğumlu Evelyn Beatrice’in ABD’de çekilmiş bir fotoğrafları. Evelyn Beatrice Levon Avdoyan’ın annesidir.

Baydzar Boyacıyan Corcoryan’ın 1915 dolaylarında bir tarihte,  kuzini olduğu sanılan ve Charles Najarian adlı biriyle evlenen (bu bilgi hafızadan) genç bir kadınla çekilmiş bir fotoğrafı.

Bu, Avdoyan ailesinin bir portresi. Levon Avdoyan’ın babası Levon E. solda ve aşağı-yukarı sekiz yaşlarında görünüyor; doğum tarihi 1919, bu yüzden fotoğrafın 1920’lerin ortalarında Fort Washington, Manhattan’da çekilmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Oturanlar Levon Avdoyan’ın büyükannesi Peruz (solda) ile dedesi Setrak Avdoyan (sağda). Ayakta dikilen yeniyetmeler, soldan sağa: Edward S. ve Araksi.

Ermeni hanımların bu grup fotoğrafı muhtemelen Providence’da çekilmişti. Oturan,  sağdan ikinci kadın büyük bir ihtimalle Levon Avdoyan’ın büyük teyzesi Annie [Ani] Corcoryan (Oskar’ın kardeşi Paul [Boğos] ile evlenir). Levon’un büyükannesi Baydzar, arka sıranın ortasında, ayakta duruyor.

Sağdan sola, ayaktakiler: Misak Avdoyan, Alis Avdoyan (kızı), Lusi (Misak'ın karısı). Diz çökmüş olanlar: Marge Meldoyan (kızı); Robert (Zohrab) Avdoyan (oğlu).

22 Eylül 1935’te, Rehoboth, Massachusetts’te Hüseynikli Ermeniler için düzenlenmiş bir kır gezintisinden. Fotoğrafın üzerindeki yazıda: “Hüseynik’i [Husinik] Yeniden İnşa Birliği, Hagopyanların Rehoboth, Massachusetts’teki çiftliğinde gezintide” diye belirtilmiş. Oskar Corcoryan başında şapka, elleri ceplerinde, arka sırada ayakta duran sağdan üçüncü kişi. Levon Avdoyan’ın dedesi Oskar, geziye günümüzde Kızılay diye anılan, Harput Vadisinin Kesrik köyünden katılmış. Aynı Oskar Corcoryan Kharpert/Harput kazasının yakınındaki Hüseynik kasabasında doğan Baycar Boyacıyan ile evlenmişti.

Yukarıdaki, Hüseynik’i Yeniden İnşa Birliği grup fotoğrafından detay.

Yukarıdaki, Hüseynik’i Yeniden İnşa Birliği grup fotoğrafından bir başka detay.