Kürkcüyan ailesi; 1901 dolaylarında Eğin ya da Erzincan’da çekilmiş bir fotoğraf.

Glorya Korkoyan koleksiyonu - Dearborn, Michigan, Birleşik Devletler

Glorya Korkoyan, bu aile materyallerini bize Mart 2017’de Dearborn’da (Michigan) vuku bulan, hatıra eşyaların toplanması girişimi sırasında verdi. Bunlar, baba tarafından dedesi Der Matosyan’ın ailesi ile anne tarafından büyükannesi Kürkçüyan’ın ailesine aittir.

Der Matosyanlar Kiğılıdır ve aile Birleşik Devletlere ilk kez 1912’de ayak basar. Kürkcüyanlar ise Eğinlidir ama onların bir kolu sonradan Erzincan’a yerleşir.

Der Matosyan ailesi, Kiğı. Fotoğrafçı: Samuel H. Sırabyan. Fotoğraf, bu resimde yer alan kişilerin o tarihte zaten Birleşik Devletlere göç ettiği düşünülürse,1912’den önce çekilmiş olsa gerekir. Başında fesle oturan kişi, Garabed Der Matosyan. Solunda oturan siyah örtülü kadın Garabed’in karısı Ağavni Der Matosyan (kızlık soyadı Muşeğyan). Garabed’in arkasında ayakta duran, kızı Hanım Der Matosyan. Diğer kişilerin kimliği ise bilinmiyor.

Garabed, 1862’de Kiğı çevresinin Çanakçı köyünde doğdu. O ve Ağavni’nin, hepsi de Çanakçı’da doğmuş olan dört çocuğu vardı: Hamazasb, Nışan, Hanım ve Chester/Şavarş.

Der Matosyanlar; yaklaşık olarak 1940 yılı. Yer: Dearborn, Michigan. Soldan sağa: Garabed Der Matosyan, Chester/Şavarş Der Matosyan, Hamazasb Der Matosyan, Nışan Der Matosyan. Chester, Hamazasb ve Nışan Garabed’in oğullarıdır.

Kürkcüyanların, aile üyeleri tarafından hazırlanmış soyağacı.

Kürkcüyan ailesi; 1901 dolayları. Ortada oturan yaşlı çift, Krikor Kürkcüyan (fesli) ve İsguhi Kürkcüyan (laçaklı). İkisinin arasında ayakta duran uzun boylu, cüsseli adam, oğulları Garabed. O, Sırpuhi (kızlık soyadı Seyisyan) ile evlenmişti. Resimde Sırpuhi, kaynanasının sağında oturmaktadır. Garabed ile Sırpuhi’nin yedi çocuğu vardı: Mıgırdiç (doğumu 1889, resimde annesi ve büyükannesinin arkasında ayakta duruyor), Ohannes (doğumu 1892, resimde büyükbabasının arkasında ve elini onun omuzuna koymuş), Yuğaper (doğumu 1895, resimde küçük bir iskemlenin üzerinde, babasının ayaklarının tam önünde oturmuş), İsguhi (doğumu 1897, resimde yerde, kız kardeşi Yuğaper’in tam sağında oturmuş), Arşag (doğumu 1899, resimde yerde, kız kardeşi Yuğaper’in tam solunda oturmuş), Yeğişe (doğumu 1901, resimde büyükannesinin kucağında oturmuş), Norayr (doğumu 1902). En solda, ayakta duran fesli adamın kimliği ise bilinmiyor.

1) Şoğagat Terzeyan (kızlık soyadı Seyisyan) ve kocası Hovsep Terzeyan, Birleşik Devletlerde çekilmiş bir fotoğrafta. Şoğagat, Sırpuhi Kürkcüyan’ın (kızlık soyadı Seyisyan) kız kardeşidir.

2) Dr. Khaçig Seyisyan ve karısı Ağavni, Erzurum/Garin’de çekilmiş bir fotoğrafta. Khaçig, Sırpuhi Kürkcüyan’ın (kızlık soyadı Seyisyan) kardeşidir.

Kürkcüyan ailesi Paris, Fransa’da. Vefat etmiş olan Garabed Kürkcüyan resimde yer almıyor. Çocukları, soldan sağa: Arşag, İsguhi, Yeğişe, Norayr. Sağ tarafta oturan, Garabedin dul karısı Sırpuhi Kürkcüyan (kızlık soyadı Seyisyan).

1) Fransis/Azaduhi Korkoyan (kızlık soyadı Celalyan) [Frances/Azad Korkoian Jelalian]; 1922’de Cleveland/Ohio ya da Detroit’te (Michigan)  çekilmiş bir fotoğraf. Fransis, Glorya Korkoyan’ın annesidir. Fransis’in babası Sahag Celalyan (1895’te Kemah’ta doğdu) ve annesi Yuğaper Celalyan’dır (kızlık soyadı Kürkcüyan).

2) Fransis/Azaduhi Korkoyan (kızlık soyadı Celalyan); 1918’de, ailesiyle birlikte Birleşik Devletlere göç etmeden önce İstanbul, Gedikpaşa semtinde çekilmiş bir fotoğraf. Onlar, Ellis Island’a 31 Aralık 1919’da varırlar.

Kral, kumandan gibi tarihi Ermeni simaların resimlerinin yer aldığı bir el işi; 100 x 80 cm (42 x 32 inç).

Mari Seyisyan’ın (kızlık soyadı Kazancıyan) bir işi. 1890’lı yıllarda Erzincan/Erzınga’da yapılmış. Mari, Glorya Korkoyan’ın büyük, büyük büyükannesi. Yani Mari Seyisyan’ın kızı Sırpuhi Seyisyan (sonradan Kürkçüyan), Sırpuhi’nin kızı Yuğaper Kürkcüyan (sonradan Celalyan), Yuğaper’in kızı Azaduhi/Fransis Celalyan (sonradan Korkoyan), Azaduhi/Fransis’in kızı ise Glorya Korkoyan oluyor.

Mari, Bartev Seyisyan ile evlenmişti. Şoğagat ve Sırpuhi adında iki kızları, Khaçig ve Arsen adında iki oğulları vardı. Şoğagat, Hovsep Terzeyan’la evlenmişti. Şoğagat ile Hovsep, 1895’te Birleşik Devletlere göç eder ve Mari’nin diktiği bu el işini beraberlerinde götürürler. Sırpuhi, Garabed Kürkcüyan’la evlenmişti. Onlar, bu materyalleri istifademize sunan Glorya Korkoyan’ın anne tarafından büyük dedesi ve büyük büyükannesidirler. 1903’te Erzincanı terk eder ve İstanbul’a yerleşirler. Mari’nin oğullarından Khaçig, doktordu ve Soykırım yıllarında Erzincan’dan kaçıp günümüz Gümrü’sü Aleksandropolis’e kadar ulaşmayı başarır. Mari ve oğlu Arsen, Soykırıma kurban giderler.