Buenos Aires; Hacın'lı Arslanyan/Beloryan ailesine mensup üç nesilden Ermeni bayanlar.

Piranyan - Beloryan koleksiyonu - Buenos Aires, Arjantin

Bu materyaller Mart 2016'da Buenos Aires'te Houshamadyan tarafından düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde toplandı. Bunlar Marina Piranyan koleksiyonuna ait olup, çok sayıda fotoğraftan, anı nesnelerinden ve belgelerden oluşmaktadır. Marina anne tarafından Hacın'lıdır, büyük annesi Arşaluys Beloryan (kızlık soyadı Arslanyan), büyük babası ise Mıgırdiç Beloryan'dır.

Mıgırdiç Beloryan 1890'da doğmuştur. O Hacın'dan Arjantin'e 1912 yılında göç eder. Hacın'lı bir Ermeni kız ile evlenmek umuduyla 1915'te Hacın'a geri döner. Eş arayışında başarısız olur ve aynı yıl Soykırım'dan hemen önce Arjantin'e geri döner. 1919'da yeniden Hacın'a gelir ve bu defa 1921'de Adana'da evleneceği Arşaluys'u bulur. Kilikya Ermenileri 1921 sonlarından itibaren yeniden göç ederler. Mıgırdiç ve Arşaluys önce Yunanistan'ın Atina Şehri'ne yerleşirler. Burada da 1922'de ilk çocukları olan Siruhi dünyaya gelir. Ardından ailece Buenos Aires'e göç ederler; burada diğer çocukları Khorge ve Rakel dünyaya gelir. Siruhi hukuk okur ve 1949'da mezun olur; Arjantin'in ilk Ermeni kadın avukatı olur.

Marina'nın babası Arşag Piranyan'ın ailesi ise İstanbul'ludur. Büyük annesi Nartuhi Piranyan (Der Mikayelyan) İstanbul'da yaşamıştır, ancak Arapkir'de doğmuştur. Nartuhi'nin ailesi Ermeni karşıtı katliamlardan sonra 1895'te İstanbul'a yerleşir. Annesinin adı Elmas (1841-1905), babasının adı Minas'tır (1838-1915). Piranyan'lar Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde İstanbul'u terk ederler. Buenos Aires'e yerleşene kadar, Arşag'ı Lübnan'da ve Batı Avrupa'da görüyoruz.

Yukarıdaki resimde, 1934'te, hepsi Buenos Aires'e yerleşen üç nesilden Hacın'lı Ermeni bayanlar görüyoruz. Birinci sırada soldan sağa: Arşaluys Arslanyan (yatağın üstünde oturan; 1902 doğumlu; kızlık soyadı Beloryan), Maria Arslanyan (kızlık soyadı Keklikyan), Maryam Arslanyan (kızlık soyadı Saçyan, 1869 doğumlu). Arka sırada, ayaktakiler, soldan sağa: Siruhi Beloryan (ileride Piranyan), Rakel Beloryan.

Bu sayfada değinilen konuları bize teslim eden Marina Piranyan'ın şeceresi:

Arslanyan/Beloryan koluna ilişkin konular

Hacın'dan ticari hesaplar defteri; Vartivar Arslanyan'a aittir (Marina Piranyan'ın anne tarafından büyük büyük babası). Aile mülklere ve tarlalara sahipti ve hayvancılıkla da uğraşıyordu. Bu hesap defteri Ermenice harflerle yazılmış Türkçe dilinde tutulmuştur, yaklaşık yüz sayfadan oluşmaktadır. Burada ticari işlemler, tutarlar, şahıs isimleri, vs. görüyoruz.

Arşaluys Arslanyan ile Mıgırdiç Beloryan'ın nikâh davetiyesi. Onların her ikisi de Hacın'lı idi, ancak 1921'de Adana'da yaşıyorlardı. İkisi de Soykırım'dan kurtulmuşlardı, tehcir dehşetini yaşamışlardı ve birçok hayatta kalan kişi gibi savaşın sonunda, Fransız işgal ordularının hakimiyetindeki Kilikya'ya geri dönmüşlerdi. Nikâh 3 Mart 1921'de, Adana'da kıyılmıştı. Onların evlenmesinden kısa bir süre sonra, Kilikya Ermenileri yeniden göç yolunu tutacaktı. Mıgırdiç ve Arşaluys Arjantin'e gideceklerdi.

Bakır tepsi, Hacın. Bu Ghazaros Arslanyan'ın evliliği vesilesiyle alınan bir hediyeydi. Ghazaros 1894'te Hacın'da doğdu. 1924'te Arjantin'e gitti. Tepsi şimdi Buenos Aires'te aile koleksiyonunda bulunuyor.

Yukarıda sunulan bakır tepsi fotoğrafından bir detay. Tepsinin üstüne Ermenice "Ghazaros Aslan" yazısı kazınmış.

Tapu senedi. Hacın'da bulunan bir dükkâna aittir. Senedin üstünde dükkânın tam yeri belirtilmiştir. Vartivar Arslanyan'a ait tapu belgelerinin bir parçasıdır.

Yukarıda sunulan tapu belgesinin tamamı.

Piranyan koluna ait materyaller

İstanbul, Üsküdar mahallesi, 1914. Piranyan ailesi (kız kardeşler, erkek kardeşler, akrabalar); fotoğrafta gözüken şahısların kimliğini sol taraftaki sütunda görebilirsiniz.

Piranyan ailesine mensup kızlar; toplu olarak İstanbul'da fotoğraf çektirmişler. Hripsime, Nune, Peprone, Mari, Zabel.

İstanbul, 1914. Piranyan ailesi (anne ve çocukları); fotoğrafta gözüken şahısların kimliğini sol taraftaki sütunda görebilirsiniz.

Arşag Piranyan'ın 1927 tarihli İngiliz kimlik belgesi. Arşag 1902'de İstanbul'da doğmuştu. 1920'li yıllarda ticari işlerle iştigal ettiği Manchester'da yaşamıştır.