Açık Dijital Arşiv - Orta Doğu

Açık Dijital Arşiv bölümünde bulunan bir çok dijital belgeyi aşağıdaki başlıklar altında görmek mümkün:

Elyazmaları

Araştırma ve arşiv oluşturma çalışmalarının sürdürüldüğü yıllar içinde Houshamadyan, dijital ortama aktarıp buradan erişime sunduğu kişisel hatıratlara, günlüklere ve mektuplara ulaştı. Bu hatıratların bazıları Ermenice ve bazıları da Ermenice harflerle Türkçe olarak yazılmıştır. Bunların birçoğu yazarının şehrinin ve köyünün canlı tasvirlerini içerir ve bölgenin yaşam tarzı ve coğrafyası hakkında müthiş birinci el kaynakları oluşturur. Bu hatıratların bazıları tekrar dizildi, bazıları da tekrar dizilme ve İngilizce ve Ermenice’ye tercüme edilme sürecindedir.