Ani Kürkçüyan Arşivi - Beyrut, Lübnan

Hepsi de aile mirası olan bu materyalleri bize Lübnan’dan Ani Kürkçüyan tahsis etti. Ani’nin anneannesinin (Lusıntak Tozkonmazyan) ailesi Kayseri’nin güney-doğusunda bulunan Talas’dan. Soykırım’dan kurtulmuş olan ve aralarında Lusıntak’ın da bulunduğu aile fertleri daha sonra Şam’a yerleşmişler. Beraberlerinde getirdikleri materyaller arasında bu sayfada sergilenenler de var. Aile daha sonra Beyrut’a yerleşir.

Talas, “Dikris” haftalık gazetesi editörleri. Gazete muhtemelen 1908’den itibaren Talas Amerikan Koleji’nde yayımlanıyordu.

Sağdan ilki; Lusıntak’ın kardeşi Harbik Tozkonmazyan. Talas Amerikan Koleji mezunu olan Harbik daha sonra aynı kurum bünyesinde öğretmenlik yapmıştır. Harbik yetenekli bir kaligraf ve kemancıydı, şiirler de yazardı. Ermenşce veya Ermenşce harfli Türkçe yazdığı bir kaç defteri hala korunmaktadır. Soykırım’a kurban gittiğinde henüz 21 yaşındaydı.

Talas Amerikan Koleji’nin idari kadrosu ve öğretmenleri. En yukarıda, soldan ikinci Lusıntak ve Harbik’in babası Manuk Tozkonmazyan. Talas Koleji’nde matematik dersi verirdi. 1915’te, Soykırım başlangıcında Talas Ermenilerinin ileri gelenleri tutuklanmaya başladığında, Manuk ve evladı Harbik de tutuklanır ve diğerleri gibi öldürülür.

1) Harbik Tozkonmazyan tarafından kaleme alınan şiir defterinden el yazması bir sayfa. Bedros Turyan’ın “Ne derler?” şiirini bu sayfada okumak mümkün.

2) Harbik Tozkonmazyan’ın adres kâğıdı.

Gesaria/Kayseri. S. Garabed Manastırı ve Okulu.

Lusıntak (Lusine, Tozkonmazyan) ve eşi Artin Kayayan (oturan), 1920’li yıllarda, iki çocuğu ile, Şam.

1) Talas, Amerikan misyon koleji ve hastanesi.

2) Harbik Tozkonmazyan tarafından hazırlanmış ve 1912 yılı Noel’i kutlayan bir kart.

Kayayan Ailesi, Beyrut. Fotoğrafın merkezinde oturan Artin Kayayan. En sağda ayakta Lusıntak Kayayan (Tozkonmazyan). Diğerleri ise 5 çocukları.