Etnik ilişkiler

Bahsedilen yerde birlikte yaşam nasıl sürdürülüyordu. Ermeni kaynakları Türk, Kürt, Arap, Rum, Süryani, Çerkez, Laz vb. halklarla olan ilişkileri nasıl aktarmaktaydı. Bu tarz soruların cevaplarına bu başlık altından ulaşılabilir.