Geleneksel Halk Hekimliği

Halk hekimliğine tüm yörelerde rastlanmaktadır. Bu başlık altında sağlık ve temizlik, geleneksel ilaçlar ve tedavi yöntemlerine dair yerel reçeteleri sunacağız.