Şarkılar ve dans

Her bölgede, şarkı ve danslar Ermenileri ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktaydı. Bu başlı altındaki amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda şarkıyı (dans, ilahi, çocuk, ninni, mizahi) bölgede kullanılan farklı dillerdeki (Ermenice, Türkçe, Kürtçe vb.) notaları ve ses kayıtlarıyla aktarmaktadır.  Yerel oyunlar ait figürler tarif edilecek; mümkün olan danslar videolarla gösterilecektir.

Bedros Alahaydoyan Arşivi 2 | Diyarbakır