Demografi

Osmanlı İmparatorluğu dahilinde çeşitli Ermeni yerleşimlerinin DEMOGRAFİK bilgilerini sunmaktayız. Aşağıdaki listeden herhangi bir coğrafi bölgeyi seçtiğinizde bu bölgenin demografik özelliklerine dair makale açılacaktır.

Şirvan Kazası – Demografi

Yazar: Dikran Mardirosyan

Garzan kazası- Demografi

Yazar: Dikran Mardirosyan

Siirt Kazası – Demografi

Yazar: Robert A. Tatoyan

Lice kazası – Demografi

Yazar: George Aghjayan

Arapgirli Hayatta Kalanlar Listesi

Yazar: Todd Shaphren (Paregyan)

Malazgirt Kazası - Demografi

Yazar: Dikran Mardirosyan

Varto – Demografi

Yazar: Dikran Mardirosyan

Muş – Demografi

Yazar: George Aghjayan

Bulanık kazası – Demografi

Yazar: Dikran Mardirosyan

Harput – Demografi

Yazar: George Aghjayan