Tarih

Bu kısım bahsedilen bölgenin yerel tarihiyle ilgilidir. 19. yüzyıldan önce gerçekleşen ve sözlü tarih vesilesiyle 20. yüzyıla ulaşan olaylar ve hadiseler burada aktarılmaktadır. Ayrıca, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında bahsi geçen mahalin tarihi açısından önemli sayılan olaylar da bu başlık altında toplanmıştır. Örneğin, 1895-1896 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere karşı işlenen kitlesel şiddet olayları genellikle bu başlık altında incelenecektir.