Etkinlikler

Bu başlık altında ekibimiz veya dostlarımız tarafından hazırlanmış ve Huşamadyan’ın gerçekleştirdiği etkinlikleri konu alan görsel ve yazılı materyaller bulacaksınız.

Lübnan – Açık Görüşmeler

Huşamadyan’ın üç gün süren açık görüşmeleri 10, 12 ve 14 Temmuz 2012 tarihinde Burç Hamud’daki (Lübnan) Ermeni Protestan Cemaatine ait Şamlıyan-Tatikyan Okulu’nda gerçekleşti.
Bu etkinlik Huşamadyan Derneği’nin ve Haygazian Üniversitesi’nin (Lübnan) ortak bir girişimiydi. Etkinliğe bir çok insan katıldı. Onlar yanlarında Osmanlı Ermenilerinin günlük yaşantısına ait anı materyaller (eski fotoğraflar, ev işlerinde kullanılan araçlar, kitaplar, kıyafetler) getirmişti. Bu materyallere ait bazı fotoğrafları aşağıda göreceksiniz.

“Crochet for memory” Sunumu

Huşamadyan etkinliklerinden biri olan “Crochet for memory”nin (Anı için nakış) çekimleri Silvina Der Mıgırdiçyan’ın Berlin’deki atölyesinde yapıldı.

Berlin'de Atölye Çalışması, Sergi ve Panel

Huşamadyan’ın düzenlediği ilk sergi 27 Mart-10 Nisan 2013 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşti.
“Memory without a place” (Mekansız Hafıza) isimli serginin organizatörü sanat yönetmenimiz Silvina Der Mıgırdiçyan’dı. Bizim veya dostlarımızın koleksiyonlarından alınmış bir çok fotoğraf ve materyalin sergilendiği etkinlik Heinrich Böll Vakfı işbirliği ile Schumannstraße 8, 10117 Berlin adresindeydi.
Aynı mekanda Huşamadyan ve Heinrich Böll Vakfı tarafından 27 Mart’da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin yaşantısını, araştırılmasını ve onu tekrar oluşturmanın imkanlarını konu alan bir de atölye çalışması tertiplendi.  Bu etkinliği takiben yapılan paneli ise Ulrike Dufner yönetti. Katılımcılar ise Elke Hartmann, Hülya Adak ve Micheal Dorrmann idi.

Berlin'deki "Mekansız Hafıza" Sergimiz

Fotoğraflar : Vivi Abelson

Sergi ve Atölye Çalışması: Anlatan Materyaller (TUMO - Yerevan)

Öğrenciler Huşamadyan ekibinden Vahe Taşcıyan ile beraber araştırma, hafızanın yeniden oluşturulması, hikaye anlatımı ve hikaye yazma konularında çalıştılar.
Onlar kendi evlerinden, akrabalarından yada komşularından Osmanlı Ermenileri ile alakalı sözlü tarih söyleşileri, eski şarkılar, hafıza materyalleri topladılar. Projeyi yürütenlerin yardımları ile katılan öğrenciler bu materyal ve onların sahipleri ile ilgili hikayeler yazdılar. Bu hikayeler sayesinde bu materyallerin yolculukları hakkında bilgi edinilebilecek, aynı zamanda hikayeler kendi tarihsel bağlamlarına oturabilecek.
Toplanan materyaller ve yazılan metinler aracılığıyla, katılımcılar anlatılanlara yeni bir değer kazandırdılar. İlk bakışta materyallerin ve onların sahiplerinin alışıldık hikayeleri gibi dursalar da, aslında onlar toplumsal hafızanın bir parçası.
Bu ders vasıtasıyla öğrenciler Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin tarihiyle yeni ve farklı bir şekilde tanışmış oldular.

Çalışmanın ikinci aşamasında öğrenciler Huşamadyan’ın Sanat Yönetmeni Silvina Der Mıgırdiçyan’la çalışıp site için yeni materyaller hazırladılar. Katılımcılar toplanmış materyallare yeni bir görsel değer vermeyi, fotoğraflar üzerinde yeniden çalışmayı ve kısa filmler hazırlamayı öğrendiler.
Dersin son aşamasında bir sergi düzenlendi. Böylece öğrenciler hazırladıkları kısa filmleri, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin tarihine dair topladıkları materyalleri gösterme fırsatı buldular.