Huşamadyan Köşesi

İlk Adım - Palu
Huşamadyan’ın doğuşunu, çalıştığını ve görünür olduğunu ilan edebiliriz. Bu sayfalarda değineceğimiz coğrafi ilk alan merkezi ve köyleri ile Palu olacak. Neden Palu? Palu hakkında yaptığımız araştırmalar öngörülmemiş, zevkli ve faydalı bulgulara, tanışıklıklara vesile oldu. Benzer tanışıklıkların yolumuz üzerinde daha çok olmasını ümit ediyoruz. Devam...

Maraş’a Doğru
Huşamadyan’ın Palu’yla başlayan yolu Maraş’la devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Maraş sancağını olarak anılan bölge hakkında bilgileri bu başlık altında bulabilirsiniz. Maraş’ı anlatan sayfaların hazırlık dönemi, Palu’da olduğu gibi, bizi heyecanlandıran yeni tanışıklıklar ve karşılaşmalar için bir vesile oldu. Devam...

Harput Ovası
Huşamadyan bu başlık altında Harput ovasındaki Ermeni yerleşim alanlarına değinecek. Osmanlı döneminde burası Mamuret-ül-Aziz vilayeti dahilindeki Harput kazası idi. Devam...

Zeytun
Huşamadyan sayfaladında Zeytun’la ilgili ayrı sayfalarımız olacak. Bu özel ilginin nedeni Zeytun’un zengin tarihi ve özellikle yöre hakkındaki kaynakların bolluğu. Şehir Huşamadyan’da ayrı bir başlık altında irdelenen Maraş sancağının bir parçası idi. Fakat Zeytun hakkındaki kaynakların bolluğu onu kendi bölgesinden ayırıp ayrı bir sayfa açmamızı gerektiriyordu. Bu gibi “özel” yerler sitemiz dahilinde epeyce olacak. Devam...

Yozgat ve Çevre Köyleri

Yozgat sancağı bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin genel tarihi içinde nispeten daha az bilinen coğrafi bir alana değineceğiz. Tarihi olarak Ermenilerin yaşadığı Osmanlı toprakları dışında kalan bir bölge burası ve bahsi geçen yer isimleri, örneğin Rumdigin (bugünün Felahiye’si), Burunkışla, İğdeli, Uzunlu, bir çoklarına tuhaf gelebilir. Devam...

Van
Van bölgesi, veya Vaspurakan Ermeni medeniyetinin en önemli merkezlerinden. Ermeni kimliği ve kültürünün izleri o kadar çok ki bu  bölgede... Osmanlı döneminde de Ermeniler Van ve bölgesinde önemli bir yere sahiptiler. Başka bir deyişle, bu dönemde de Ermeni etkisi yerel kültür, ekonomi, sosyal, siyasi, dini yaşam üzerinde büyük ölçüde hissedilmektedir. Devam...

Sis
Bu şehrin adı Ermeni hafızasında daha ziyade uzun yıllar başkenti olduğu Kilikya Ermeni Krallığı’nı çağrıştırmakta. Şehir aynı zamanda Kilikya Ermeni Katolikosluğu’nun merkezi olmuştur. Sis Ermeni nüfusun yoğun olarak barındığı bir şehirdi: Sakinlerinin günlük yaşantıları ve yerek tarihi hakkında bilgileri ender rastlanan kaynaklarda bulabiliyoruz. Devam...

Dörtyol
Akdeniz kıyısında bulunan Dörtyol, Osmanlı İmparatorluğu zamanında portakal üretimi konusunda önemli bir merkeze dönüşmüştür. Şehirdeki Ermeniler tarımcılık alanındaki bu gelişime önemli katkı sunmuşlardır. Büyük çoğunluğu Ermenilerden oluşan Dörtyol'da faal bir toplumsal hayat vardı. Toplumsal kurumlar (kilise, okul) ağına sahip Ermeniler ekonomik olarak iyi durumdaydılar. Devam...