Huşamadyan ekibi

Derneğimiz resmen Berlin’e kayıtlıdır ve 2010 tarih inden beri çalışmalarını sürdürmektedir. Dernek yönetim kurulu bu isimlerden oluşmakta:

Başkan                                   Sekreter                                  Veznedar
Elke Hartman                          Meline Pehlivanyan                   Oliver Neehus

Yayın Ekibi

Vahe Taşçıyan
Proje direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni
Berlin

Tarihçi. Sis [Kozan], Urfa ve Sivaslı bir ailenin evladı olarak Lübnan’da doğdu. Doktorasını Tarih ve Medeniyetler konusunda Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (EHESS) tamamladı. Halen Budapeşte Péter Pázmány Katolik Üniversitesi Ermeni Araştırmaları bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Elke Hartmann
Başkan ve Yar. Genel Yayın Yönetmeni
Berlin

Tarihçi. İslam Araştırmaları ve Osmanlı tarih uzmanı. Kudüs, Maraş ve Saarlandlı (Almanya) bir ailenin evladı olarak doğdu. Berlin Üniversitesi’nden doktora almış, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde akademisyen ve Budapeşte Péter Pázmány Üniversitesi Ermeni Araştırmaları bölümünde öğretim görevlisi.
Silvina Der Mıgırdiçyan
Sanatçı
Genel Sanat Yönetmeni
Berlin

Görsel sanatlar alanında çalışan Silvina, Antep, Maraş ve Sivaslı bir ailenin evladı. Çalışmaları tarih, sanat, dizayn ve yenilikçi farklı gereçlerin kullanımı ile çok disiplinli üretimine odaklanmakta. Çalışmaları dünya çapında sergilenmiş ve uluslararası destek almıştır. Huşamadyan’ın genel sanat yönetmeni.
Şoğer Margosyan
Sanat ve Kültür Koordinatörü
Brüksel

Zeytun ve Malatyalı bir ailenin evladı olarak Lübnan’da doğdu. Yüksek öğrenimini Beyrut ve Londra’da, sırasıyla Edebiyat ile Müzik ve Kültür alanlarında tamamladı. Huşamadyan ekibinde Kültür ve Sanat Koordinatörü, editör, aynı zamanda Açık Dijital Arşiv ve Okullarla İşbirliği Sorumlusu olarak görev yapıyor.
Ani Boğigyan-Kasparyan
Huşamadyan ABD Başkanı
Novy, Michigan

Çemişkezek, Palu, Kesap, Adana ve Tarsuslu bir aileden Beyrut’ta doğup, Detroit’te yaşadı. Dearborn Üniversitesi’nden Psikoloji ve Sosyoloji mezunu. Yüksek lisansını Oakland Üniversitesi’nde Danışmanlık alanında tamamladı. Dearborn Üniversitesi Batı Ermenicesi eğitmeni, Ermeni Araştırmaları Merkezi görevlisi.
Meline Pehlivanyan
Sekreter
Berlin

Berlin Kütüphanesi’nde çalışanı, Afrika, Ermenistan ve Türkiye Bölüm sorumlusu. Sergi küratörlüğü yaptı. Armeni syn die menschen genannt... ve Exotische Typen kitapları editörü, Schriftkunst und Bilderzauber ve Orientalische Bibelhandschriften aus der Staatsbibliothek zu Berlin kitapları ortak editörü.

Birleşik Devletlerdeki Huşamadyan (Houshamadyan Educational Association)

Huşamadyan, bugünden başlayarak Amerika Birleşik Devletleri içinde 501(c)(3) tescilli, kâr amacı gütmeyen bir ortaklık. Yeni kurulan Amerikan ortaklığının adı Houshamadyan Educational Association, yani Huşamadyan Eğitim Derneği olup kâr amacı gütmeyen bir hayır cemiyeti statüsüne sahip.

Amerika Birleşik Devletleri örgüt yapısı:

Ani Boğikyan Kasparyan – Başkan
Ed Bedikyan - Mali işler sorumlusu
Alis Nigoğosyan - Sekreter
Michelle Andonyan - Danışman
Ed Harutyunyan - Danışman
Kristin Derderyan - Danışman

Türkçe çevirmenler

Tomas Terziyan
İstanbul

İstanbul’da doğdu. Büyükbabası İstanbul menşeli. Yükseköğrenimini aynı şehirde tamamladı. Halen İstanbul’da yaşamakta, çevirmen ve danışman olarak çalışmaktadır.
Arlet İncidüzen
İstanbul

Sivas ve Yozgatlı bir ailenin evladı olarak İstanbul’da doğdu. İstanbul Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünü bitirdi. Editör, çevirmen ve öğretmen olarak çalışmakta.
Sevan Değirmenciyan
İstanbul

Adapazar, Tekirdağ, Van, Halep ve İstanbullu bir ailenin evladı olarak İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisansını Yerevan Üniversitesi’nde tamamladı. Eğitimci, yayıncı ve çevirmen.

İngilizce çevirmenler

Hrant Gadarigyan
New York

Diasporada doğdu. Ataları Fenese [Evereg] ve Havavlı. Yerevan ve Beyrut Haygazyan üniversiteleri filoloji bölümlerinden mezun. Halen Yerevan’da yaşayıp, Hedk [İz] haber sitesinde İngilizce editörü ve çevirmen.
Simon Böcekyan
Los Angeles

Çocukluğu Beyrut’ta geçti. Boston’da felsefe ve psikoloji öğrenimi gördü. Ataları Kesaplı. «Goodbye, Antoura» ve «Awakening» kitaplarının çevirmeni.
Vahe Habeşyan
Boston

Musa Dağı ve Kayserili bir ailenin oğlu olarak Lübnan’ın Ayncar köyünde doğdu. Columbia Üniversitesi Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri bölümünden mezun. 30 yıldır editör ve çevirmen olarak çalışmakta.

Ermenice çevirmenler

Vartan Madteosyan
New Jersey

Tarihçi ve filolog. Çomaklı, Yenice, Adapazarı ve Adanalı bir ailenin oğlu olarak Montevideo’da doğdu. Eğitimini Buenos Aires’te tamamladı. Doktorası ise Ermenistan Bilimler Ulusal Akademisi Tarih Enstitüsü’nden aldı.
Şağig Şahinyan-Ardzruni
Erivan

Ataları Afyonkarahisar, Adana ve Paludan. Doğum yeri olan Lübnan’da öğrenim gördü. Halen Ermenistan Amerikan Üniversitesi Öğrenci ve Eğitim İşleri Bürosu yöneticisi. Ermeniceye birçok makale ve kitap çevirdi.

Yazarlar

George Ağcayan
Massachusetts

Ataları Palu, Yozgat, Maden ve Diyarbakırlı. Rhode Island’da doğdu. Worcester Polytechnic Institute Aktüeryal Matematik bölümü mezunu. «Society of Actuaries» üyesi.
Khajag Dırampyan
Erivan

Doğu Beyazıd’lı bir ailenin oğlu olarak Yerevan’da doğdu. Brusov Üniversitesi’nde dilbilim ve sosyal bilimler öğrenimi gördü. Çevirmen, editör ve araştırmacı olarak çalışmakta.
Sonya Taşcıyan
Erivan

Filolog, etnograf. Ataları Musadağ ve Cibinli. Lübnan doğumlu. Yüksek lisansı Yerevan Üniversitesi’nden. Şimdi ise Bilimler Ulusal Akademisi Etnografya Enstitüsü’nde doktora yapmakta.
Robert Tatoyan
Erivan

Tarih doktoru. Erzincanlı bir annenin oğlu olarak 1976’da Yerevan’da doğdu. Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde araştırma görevlisi. “1878-1914 yıllarında Batı Ermenilerinin nüfusu” kitabı ve bir çok makalenin de yazarı.
Dzovig Megeryan-Markaryan
Los Angeles

Müzisyen. Ataları Adana, Urfa ve Kayserili. Lübnan’da doğdu. Los Angeles University of Southern California’da (USC), Klavyeliler bölümünde doktorasını yaptı. Şimdilerde müzisyen, ses eğitmeni ve korrepetitör olarak çalışmakta.
Adom H. Bucikanyan
Montreal

Eczacı (araştırmacı). Harputlu bir ailenin oğlu olarak Lübnan’da doğdu. Lyon Üniversitesi’nde Eczacılık doktorasını tamamladı. Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi eczacılık bölümünde öğretim görevlisi idi. Araştırmacı-Eczacılık’dan emekli.

Vera Sahagyan
Erivan

Şarkiyatçı, tarihçi. Eleşkirtli bir ailenin evladı olarak Ermenistan’da doğdu. Yerevan’da yaşıyor. Madenataran-El Yazmaları Enstitüsü Arap Harfli Yazmalar bölümünde araştırma görevlisi. Teşkilât-ı Mahsusa’nın faaliyetleri hakkında doktora çalışması hazırlıyor.
Varti Keşişyan
Erivan

Yüksek öğrenimini doğdu şehir olan Yerevan’da aldı. Suriye iç savaşından önce ailesiyle Halep’te yaşıyor ve editör, öğretmen, aynı zamanda Ermeni Araştırmaları Merkezinde müdür olarak çalışıyordu. Yerevan Madenataran-Elyazmaları Enstitüsü’de görev yapmakta.
Dikran Mardirosyan
Rockville, MD

Tarihçi, uluslararası ilişkiler uzmanı. Ataları Muşlu. Ermenistan’da doğdu. Yerevan Üniversitesi Şarkiyat bölümünde lisans, J. Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı ve G. Washington Üniversitesi’nde Tarih yüksek lisansı ve doktorası yaptı.

Özel proje işbirlikçileri

Mihran A. Minasyan
Ermenistan Temsilcisi
Erivan/Halep

Baba tarafından Bursa, anne tarafından ise Gürünlü bir ailenin evladı olarak Halep’de doğan Minasyan, tarihçi, filolog ve derleyici olarak çalışmalarını sürdürmekte. 2012’den bu yana Yerevan’da yaşayıp Madenataran ve Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde görev almakta.
Musa Cimen
Grafik Tasarımcı
Strazburg

Strazburg'da dünyay gelmiştir ve kökeni Dersim'e (Tunceli) dayanan bir aileye mensuptur. Strazburg Üniversitesinde eski doktora öğrencisidir; Osmanlı Tıp Tarihi okumuştur. Grafik ve hareketli görsel alanlarında tasarımcı olarak çalışmaktadır.

Teşekkürler

Çeviri çalışmalarına katkıları için Ara Stepan Melkonyan, Rubina Margosyan ve Dikran Der Voğormyacıyan’a; web sitemizin tasarımı ve sanat yönetmenimize sağladığı yardımlar için Juan Manuel Moreno (İspanya), Juliette Inigo (Fransa) ve Ylenia Wagner Granada’ya (İspanya) özellikle teşekkür ederiz.

Bilim Kurulu

Huşamadyanın bilim kurulu üyelerinin tam listesini görmek için BURAYI tıklayınız.