Hacin - Dini gelenekler

Hecentsik tum Agho en - Diyalekt ve gelenekler

Konsept ve montaj Silvina Der Meguerditchian’a ait.

Yaklaşık 11 dakikalık bu film Hacın diyalekti ve Hacınlıların farklı geleneklerine üzerine. Bir çok farklı araştırmanın ve dünya çapına yayılmış bir çok malzemenin bir araya getirilmesinin bir sonucu olan bu filmde Lübnan veya Arjantin’de yaşayan insanlar göreceğiz. Lübnan, ABD, Arjantin ve Fransa’dan bize gönderilmiş fotoğraflara bakıp, New Jersey, Buenos Aires ve Berlin’den gelen müziklere kulak vereceğiz.

Tüm bunların ortak noktası ise Hacın, Hacın diyalekti veya Hacı’nın gelenek ve görenekleri, yerel kültürü.