Sis’teki Ermeni katolikosluğu (Kaynak: EHGB [Ermeni Hayırseverler Genel Birliği], Nubaryan kitaplığı koleksiyonu, Paris)