Sis/Kozan, 1908, soldan saga; Sahag Kasarcıyan, Nizag Kasarcıyan (Sahag’ın oğlu olan Avedis’in evladı), Garabed Paşabezyan (Vahe Yakubyan koleksiyonu)

Sisli Kasarcıyan Ailesinin Soyağacı ve Biyografik Bilgiler

Yazar: Aşod Kasarcıyan - Çeviren: Sevan Değirmenciyan

Editörün Notu

Aşod Kasarcıyan (1883-1969) tarafından hazırlanan Kasarcıyan ailesinin soyağacı ve biyografik bilgiler büyük ölçüde büyük babasının ve amcalarının ilettiği bilgilere dayanıyor. O, 1890’da ağabeyi Dikran’ın aile hikayesini yazmaya giriştiğini ve bu amaçla aile büyüklerine sorular sorduğunu anlatıyor. Dikran o sırada Adana’da yaşamaktaydı. Girişiminde epeyce ilerlemişti ve aile hikayesini olaylar ve kişilerle besleyerek devamlı zenginleştiriyordu. Fakat 1909 Adana Kırımı sırasında evi kundaklanır ve bütün kağıtlar kül olur. İleride, Dikran kaybolan bu çalışmayı yeniden ele alıp üretmek ister, fakat Adana kırımından sonra once Beyrut’a, oradan da Birleşik Devletler’e göç eder ve bu tasarısını gerçekleştirmek mümkün olmaz. Aşod’un hazırladığı soyağacının 1930 ve 1940’lı yıllarda yazıldığını belirtmemiz gerekir. Yani, orada bulunan en yeni veriler o yıllara aittir.


Kasarcıyan ailesinin en eski atası olarak iki kardeş anılmakta: 1680’den 1750/70’li yıllara kadar yaşamış olan Sefer ve Mıgırdiç.

Sis, panorama (Kaynak; Leon Alişan, Sisuan, Ermeni Kilikya’sı kompozisyonu (Ermenice), 1885, Venedik, St. Lazar)

Mıgırdiç Kolu

[Aşod Kasarcıyan bu kol hakkında asgari bir bilgi iletmekte. Muhtemelen Sefer’in koluna ait olduğu için onun üyelerini daha yakından tanıyordu. e.n.].

Sefer Kolu

Sefer’in evladları; Sarkis ve Hagop. Hagop’un çocuğu olmaz. Sarkis’in evladları ise Minas/Mnatsagan, Yeğya, Kevork ve adı meçhul bir kız, Episkopos Kapriel (sivil adı; Sarkis).

Kozan, 1920’ler (Kaynak; Father Gabriel Bretocq, Archives départementales de l’Eure, Fonds Gabriel Bretocq)

Sefer’in evladı Sarkis’in çocukları (Minas, Yeğya, Kevork, bir kız, Kapriel)

1. Minas/Mnatsagan (Sarkis oğlu)

Sis’de ölmüştür. Kendisine Mnatsagan da derlerdi. Sahag ve Panos adlı evladları olmuştur.
Sahag (Minas oğlu) 1840’da doğmuş (hangi ay olduğu bilinmiyor). 20 Şubat 1861’de Sisli Tatiyan Kapriel Ağa’nın kızı Maryam ile (kız 12, Sahak ise 25 yaşındaydı) evlenir. Nikahları Adana S. Asdvadzadzin kilisesinde Papaz Sarkis tarafından yapılır. Sağdıçları ise Varvar Cece ile evli kasap Melkon Ağa idi. Maritza haşnug’u evladlık olarak alırlar. İlerde ise Sahag’ın kardeşi Panos onların yanında kalmış ve bir evlat olarak çok sevilmiştir. Nihayetinde Maritza ve Panos’u birbirleriyle evlendirirler. İlk eşinin vefatından sonra, 1888’de Adanalı Nuritza Aynacıyan ile yeniden evlenir.

Sis/Kozan, 1908. Soldan saga; Sahag Ağa Kasarcıyan (1840-1912), Garabed Ağa Paşabezyan (1820-1920). İkisi arasında bulunan çocuk ise Nizag Kasarcıyan (Sahag’ın oğlu Avedis’in evladı) (Kaynak; Vahe Yakubyan koleksiyonu, Los Angeles)

Sahag’ın Evladları (Tina, Dikran, Avedis, Pipe, Tışkhuyn, Soğomon, Aşot, Hımayag, Mıleh, Maksimilia)

Tina: Sahag’ın ilk kız evladı olarak 1865’de doğmuş. Aynı yılın sonunda ölür.

Dikran: 27 Eylül 1867’de doğmuş. S. Sarkis kilisesinde (Sis), Papaz Krikor Paslıyan tarafından vaftiz edilir. Vaftiz babası ise Garabed Ağa Bedigyan’dı. 16 Aralık 1885’de, Boğos Papazyan’ın kızı Anna ile evlenir. Dikran 18, gelin ise 15 yaşındaydı. Düğün töreni Sis S. Sarkis kilisesinde, Papaz Harutyun Petenyan tarafından yapılır. Sağdıçları ise Garabed Paşabezyan ağa’nın oğlu Krikor Efendi idi. 1910 yılında ailecek Amerika’ya göş eder. Adı resmen Dikran Sahagyan olur. 1929’da vefat eder. Fresno Ermeni Mezarlığı’na gömülür. Evladları; Karnig (1 yaşındayken ölür), Mariam (1 yaşındayken ölür), Tornig (6 aylıkken ölür), Dırtad (1920’de bir Amerikalı ile evlenir), Berç, Parantzem (Amerika’da Mamigon Tülenyan ile evlenir), Zabel (Amerika’da Mamigon’un kardeşi Haçik Tülenyan ile evlenir), Dacad, Nubar, Sahag, Karnig.

Beyrut, 1911, Dikran ve Avedis Kasarcıyanların aileleri. Fotoğrafta görünen kişiler; Anna (Dikran’ın eşi, arka sırada, ortada, siyah giyimli) ve evladları Berç, Parantzem, Zabel, Nubar, Dacad, Karnig, Sahag, Gülenya (Avedis’in eşi, arka sırada, soldan birinci, şapkalı) ve evladları Mari ile Torkom. Dikran ve Avedis’in kardeşi Hımayag da aralarındadır (arka sırada, sağdan birincisi) (Kaynak; Vahe Yakubyan koleksiyonu, Los Angeles)

Avedis: 20 Mart 1871’de doğar. S. Sarkis kilisesinde vaftiz edilir [Sis, e.n.]. Papaz [adı meçhul, e.n.] tarafından. Sağdıç ise ağa Bedros Bedigyan’dır. Gars-Pazar’da yaşayan Samuel efendi Balyan’ın (Kayserili) kızı Gülenya ile evlenir. Evladları; Paylag (44 yaşında Amerika, St. Antonio’da ölür, bekar), Gaydzag (İstanbul Ermenisi olan Adrine ile evlenir, Torkom adında bir evladı vardı), Mari (Amerika’da Oksen Kasarcıyan ile evlenmiş), Nizag (Amerika’da bir Amerikalı ile evlenmiş, Alis adında bir kızı vardı), Torkom (1910’da Beyrut’ta bir kaza sonucu ölür).

Avedis Kasarcıyan (d. 1871) ve eşi Gülenya (kızlık soyadı Balyan, Sis civarında bulunan Gars-Bazar köyünden), 1900’lerde. Fotoğraf Nersesyan tarafından çekilmiş (Kaynak; Vahe Yakubyan koleksiyonu, Los Angeles)

Pipe: 24 Temmuz 1874’de doğmuş. S. Sarkis kilisesinde [Sis, e. n.] Papaz [adı meçhul, e. n.] tarafından vaftiz edilir. Vaftiz babası ağa Bedros Bedigyan’dır. Sisli Sarkis Kuyumcuyan’ın oğlu Soğomon ile evliydi. Evladları; Zaruhi (Garabed Tanityan ile Sis’de evlenmiş, şimdi Limasol, Kıbrıs’da), Yepime (Garabed Balyan ile evlenmiş, şimdi İskenderiye, Mısır’da), Sarkis (1922’de Beyrut’ta vefat etmiş), Garabed (bekar, şimdi Beyrut’ta), Hayguhi (Adana’da Hovhannes Kalinciyan ile evlenmiş, şimdi Beyrut’ta), Şınorig (Boğos Piloyan ile Mısır’da evlenmiş, şimdi Beyrut’ta), Vazken (bekar, şimdi Beyrut’ta).

Dikran ve Avedis Kasarcıyanların aileleri. Birinci sıra, soldan sağa; Sahag (ayakta), Karnig (Sahag’ın arkasında, şapkalı), Anna (oturmuş, Dikran’ın eşi), Torkom (Anna’nın kucağında), Gülenya (oturmuş, Avedis’in eşi), Zabel (Gülenya’nın önünde duran), Mari (Gülenya’nın sağında), Nizag, Gaydzag (Anna ve Gülenya’nın ortasında, arkada), Parantzem (Gaydzag’ın solunda). En arka sıra, soldan saga; Nubar (şapkalı), Dacad, Paylag, Berç, Mıleh (fesli) (Kaynak; Vahe Yakubyan koleksiyonu, Los Angeles)

Tışkhuyn: 7 Mayıs 1877’de doğmuş. [Sis’deki, e. n.] S. Sarkis kilisesinde, papaz [adı meçhul, e. n.] tarafından vaftiz edilir. Vaftiz babası Bedros ağa Bedigyan idi. Sisli Hagop Güllücyan ile evlidir. Evladları Tilenpe (Sis’te evlenmiştir), Yeğsa (Beyrut’ta evlenmiştir), Araksi (Beyrut’ta evlenmiştir), Krikor (Sisli Mıgırdiç Kuyumcuyan’ın kızı ile Fransa’da evlenmiştir, şu anda Paris’tedir), Sarkis (bekâr, şimdi Beyrut’ta).

Sis/Kozan, 1905 veya 1906 yılları. Fotoğrafta görünen yetişkinler Hagop Güllücyan ve eşi Tışkhuyn Güllücyan (önceki soyadı Kasarcıyan). Diğerleri ise çiftin çocukları Tülen/Tilenpe, Yeğsa, Tırvon, Hatun (bu ikisi muhtemelen akraba). İki erkek çocuk ise Mıleh Kasarcıyan (Tışkho’nın kardeşi) ve Hagop Balyan (bir akraba). Fotoğraf Kasarcıyan ailesine ait bahçede çekilmiş (Kaynak; Asadur Ebeyan koleksiyonu, Atina, Mayk-Mıgırdiç Tsilingiryan’a teşekkürler)

Soğomon: 8 Ocak 1880’de doğmuş. [Sis’deki, e. n.] S. Sarkis kilisesinde, papaz Hagop (Kıçigyan) tarafından vaftiz edilir. Vaftiz babası Bedros ağa Bedigyan idi. 1902 Aralık ayında, S. Hagop’da [Aziz Hagop yortusunda, e. n.], Göksünlu tanınmış öğretmen Yesayi Efendi Poladyan’ın kızı Azniv ile evlenir. Evladları; Araksi (2 yaşında Beyrut’ta ölür), Anahid (1 yaşında Beyrut’ta ölür), Yerçanig (1907’ doğmuş, 1938’de Sisli Hovsep Yanıkyan’ın kızı ile evlenmiştir, şimdi Bağdat’da), Azad (bekâr, şimdi Zahle’de), Sahag (1937’de Tekirdağlı Onnig Yeritsyan’ın kızı Malen ile evlidir ve Zahle’de yaşamaktadır), Yesayi (1915’te doğmuş, 1946’da aslen Adıyamanlı olan Nıvart Nalbandyan’la evlenmiştir).

1903’de evlenen Soğomon Kasarcıyan ve Azniv Kasarcıyan (önceki soyadı Poladyan, Göksünlü), 1907 doğumlu kızları Yerçanig ile (Kaynak; Vahe Yakubyan koleksiyonu, Los Angeles)

Aşod: 6 Ocak 1883’de doğmuştur. 7 Mayıs 1877’de [Sis’deki, e. n.] S. Sarkis kilisesinde, papaz Harutyun Petenyan tarafından vaftiz edilir. Vaftiz babası ise Garabed Ağa Bedigyan’ın evladı Bedros Ağa idi. 23 Haziran 1920’de Sisli ünlü tüccar Krikor Efendi Mıcırıkyan’ın (Yâver Efendi) kızı Hayguhi ile evlenir. Aşod 35, gelin ise 15 yaşındaydı. Düğün töreni Adana’da, Sisli Nalband Hagop Ağa’nın oğlu Garabed Ağa’nın evinde yapılır. Törene Başepiskopos Yeğişe Garoyan riyaset eder, sağdıç ise Tavit Tavityan’dır. Evladları; Adrine, Şuşanig (1 yaşındayken Beyrut’ta öldü), Mari, Sahag, Fimi, hepsi de Beyrut’ta.

1) Aşot Kasarcıyan ve evladları, Beyrut, 1960’lar. Soldan sağa; Sahag, Adrin, Mari, Aşod, Fimi (Kaynak; Greguar/Krikor Yaveryan koleksiyonu, Marsilya)

2) Krikor Efendi Mıcırıkyan. Yaver Efendi olarak da tanınır (Kaynak; Vahe Taşçıyan koleksiyonu, Berlin).

Hımayag: Karaçaylı Dere adında bağda, 16 Eylül 1886’da, Perşembe, saat 3’de doğmuştur. [Sis’deki, e. n.] S. Sarkis kilisesinde papaz Harutyun Petenyan tarafından vaftiz edilmiştir. Vaftiz babası Bedros Ağa Bedigyan idi. 1917’de, Şam’da Sivaslı Rupen Potukyan’ın kızı Paris’le evlenir. Evladları; Vahakn, Dikran, Dikranuhi, Dzovig, Asdğig.

Mıleh: 10 Haziran 1892’de doğmuştur. [Sis’deki, e. n.] S. Sarkis kilisesinde, papaz Movses Açabahyan tarafından vaftiz edilir. Vaftiz babası Garabed ağa Kasarcıyan’ın oğlu Krikor’du. 1912’de Amerika’da Adanalı Ebe Yeprug’un kızı Araksi ile evlenmiştir. Evladları; Sahag ve iki kız.

Maksimilya: 5 Şubat 1894’de doğmuştur. [Sis’deki, e. n.] S. Sarkis kilisesinde, papaz Movses Açabahyan tarafından vaftiz edilmiştir. Vaftiz babası ise Krikor Kasarcıyan’dı. 1910’lu yıllarda, Sisli Arsen Ebeyan ile Adana’da evlenir.Sahag’ın son iki evladının, yani Mıleh ve Maksimilya’nın annesi ikinci eşi olan Nuritza’dır.

Kozan, 1920’ler (Kaynak; Father Gabriel Bretocq, Archives départementales de l’Eure, Fonds Gabriel Bretocq)

Panos’un evladları (Mihran, Repeka, Hayganuş, Tina, Diran, Ardaşes, Vıramşabuh, Bedros, Haygazun)

Mihran: Adanalı Krikor Gökderelyan’ın kızı Zabel ile Adana’da evlenmiştir. Evladları; Zareh, Nubar, Ovsanna, Jirayr.

Repeka: Artin Delivanesyan ile Sis’de evlenmiş.

Hayganuş: Krikor Akdamlıyan ile Sis’de evlenmiş.

Tina: Gars-Pazar’dan Apraham Ğurdoğluyan ile 1910’larda Sis’de evlenmiştir.

Diran: Fekeli (Vahga) duvar ustası Hovhannes Tomarzalıyan’ın kızı Gülizar ile evlenmiştir. Evladları; Parunag, Misak, Torkom, Maritza, Azaduhi, Hagop.

Ardaşes: Adanalı Mari ile Adana’da evlenmiştir. Evladları: Yester, Eliz, Bercuhi, Berç, Arpine.

Vıramşabuh: Sis’te Nuritza ile evlenmiştir. Evladları: Aksor, Vahakn, Sirvart, Barkev, Nıvart, Harutyun, Levon.

Bedros: Adanalı Mari Uncuyan ile Mısır’da evlenmiştir. Evladları; Markarid ve bir erkek çocuk.

Haygazun: Sisli Mari Çolakyan ile 1910’larda Sis’de evlenmiştir. Evladları: Şant, Sarkis, Florans, Hamesduhi, Öjen, Terez, Mihran.

2. Yeğya (Sarkis’in oğlu)

Sis’de vefat etmiştir. Evladları; Artin, Vartivar, Asmin, Kapriel, Varteni, Kehne. Artin Delivanesyan’ın kızı ile evlenmiştir.

Vartivar: Sisli Movses Paşabezyan’ın kızı Ana ile evlenmiştir. Halep’de 1917’de ölmüştür. Asmin Artin Vasilyan ile evlenmiştir. Kapriel Sisli Avak Cinpuğusyan’ın kızı Mıtol ile evlidir. Evladları; Hıraçya, Sirun, Lusya, Dırtad, Verkin. Tüm ailesi 1915’de Der-Zor’da yok edilir. Kehne ise Garabed Tekdağazaryan ile evlidir.

Artin’in Evladları (Haci, Hatun, Nunya, Maryam, Senekerim, Mampre, Hovhannes)

Haci: 1902’de Hacınlı Minas Keleşyan’ın kızı Maryam ile Sis’de evlendi. Evladları; Artin (doğar doğmaz ölmüş), Haçadur, Ağavni, Artin.

Hatun: Sis’de evlenmiş.

Nunya: Sis’de evlenmiş.

Maryam: Sis’de evlenmiş.

Senekerim: Sis’de Güllizar ile evlenmiş.

Mampre:

Hovhannes:
 1920’lerde Yunanistan’da evlenmiş.

Vartivar’ın Evladları (Maryam, Suren, Filor, Oksen, Santukhd, Papken)

Maryam: Sisli Seto Boyacıyan ile 1905’te Sis’de evlenmiştir.

Suren: Evlenmemiştir. 1909’da Amerika’ya gitmiştir.

Filor: Sisli Benon Kuyumcuyan ile Sis’te evlenmiştir.

Oksen: Bir Amerikalı ile Amerika’da evlenmiştir. Evladları; Vartivar ve Filor.

Santukhd: Aşotsklu Hagop Degirmenciyan ile 1920’de Sis’te evlenmiştir.

Papken: Fransa’da bir İstanbul Ermenisi ile evlenmiştir. Evladları; Hıraçya ve Filor.

3. Kapriel - Vaftiz ismi Sarkis - (Sarkis’in oğlu)

Episkopos, Adana’da vefat etmiş ve S. Asdvadzadzin kilisesine gömülmüştür.

4. Kevork (Sarkis’in oğlu)

Evladları; Garabed, Minas, Setrag, Mtkhal, Hağni.

Garabed: Sisli Sultan Giziryan ile evlidir. Evladları; Krikor ve Haygazun. Krikor Yeğya Gücci-Hagopyan’ın kızı ile evlenmiştir. 1915’te tüm aile Der Zor’da katledilir.

Minas: Sisli Sağlıyan’ın kızı Altun ile evlidir. Evladları; Arşagül, Yepime, Maryam, Verjin ve Minas. Arşagül Sis’de, Sisli, Osmanlı Parlementosu mebusu Matteos Efendi Nalbandyan ile evlenmiştir. Yepime Sis’de Minas Karakuzuyan ile evlenmiştir. Maryam 1922’de Adana’da Krikor Yezegelyan ile evlenmiştir. Minas 1908’de Sis’de vefat etmiştir.

Setrag: Aslen Harputlu Artin [soyadı meçhul] ile evlenmiştir. 1939’da Beyrut’ta vefat eder. Evladları; Zaruhi, Eliza, Zareh. Zaruhi, Sis’de Sisli Haci Tekdabancıyan ile evlenmiştir. Eliza Sis’de Sisli Hovhannes Kuyumcuyan ile evlenmiştir. Zareh Adana’da Sisli Hagop Güllücyan’ın kızı Tevol ile evlenmiştir.

Mıkhtal: Sis’de Sisli Giragos Kelgarabedyan ile evlenmiştir.

Hağni: Köravedikyan ile evlenmiştir.