Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis

20. yüzyılın başlarında Bitlis Vilayeti

Bitlis Vilayeti/Pağeş: Fotoğraf Albümü

Bu bölümde, Bitlis/Pağeş Vilayeti’nde çekilmiş fotoğrafları yayınlamaktayız. Bu fotoğraflar ve kalıntılar ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde aitlerdir.  Vilayeti, konunun daha rahat erişilebilir olması açısından alt başlıklara ayırarak sunmaktayız. İleride, bunların yanı sıra Bitlis/Pağeş yazın grubumuz tarafından hazırlanan çeşitli makaleleri de sunmayı planlamaktayız. Dolayısıyla bu sunum şekli, makaleler hazırlanana kadar geçici bir süreliğine tercih edilmiştir. Bu bölümdeki eski fotoğrafların kalitesini artırmak adına renk, ton ve netlikleri üzerinde oynama yapılmıştır.

Ahlat/Akhlat Kazası

(Fotoğraf altyazıları ve kaynaklar için aşağıya bakınız.)

Altyazılar ve Kaynaklar
1) Akhlat: Ermeni Mezarlığı (Kaynak: Walter Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan, Leipzig, 1913)
2) Akhlat (Kaynak: H. F. B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
3) Akhlat civarındaki bölge (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
4) Akhlat’tan bir görüntü (Kaynak: P. Müller-Simonis, Du Caucase au Golfe Persique, à travers l’Arménie, le Kurdistan et la Mésopotamie, Washington D.C., 1892)

Bitlis/Pağeş Kazası

(Fotoğraf altyazıları ve kaynaklar için aşağıya bakınız.)

Bitlis şehrinden bir görüntü (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)

Altyazılar ve Kaynaklar
2) Bitlis şehri gravürü (Kaynak: H. A. Eprigian, Resimli Bölge Sözlüğü (Ermenice),  1. Bölüm, Venedik, St. Lazzaro, 1900)
3) Bitlis şehri (Kaynak: C. F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin/Leipzig, 1926)
4) Bitlis panoraması (Kaynak: C. F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin/Leipzig, 1926)
5) Bitlis şehrinin genel görünümü (Kaynak: H. F. B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
6) Bitlis. Ermeni manastırının duvarları (Kaynak: H. F. B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
7) Bitlis şehrinden bir görüntü (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
8) Bitlis şehrinden bir görüntü (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
9) Bitlis şehrinden bir görüntü (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
10) Bitlis kaplıcaları (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
11) Bitlis şehrinden bir panorama (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
12) Bitlis şehrinin kuzey mahalleleri (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)

Muş Kazası

(Fotoğraf altyazıları ve kaynaklar için aşağıya bakınız.)

Muş şehri panoraması (Kaynak: Bodil Biørn arşivi)

Altyazılar ve Kaynaklar
2) Arakelots (Havariler) Manastırı (Kaynak: Christine Gardon arşivi)
3) Muş Surp Garabed Manastırı (Kaynak: Eberhard-Joachim von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, 1913 civarı, Berlin)
4) Muş Surp Garabed Manastırı. Manastırda bir bayram günü, ip cambazları (Kaynak: Keğuni, Sayı 1-10, 1903, 2. Yıl, Venedik, St. Lazzaro)
5) Khasküğ/Hasköy (Muş Kazası) (Kaynak: H. F. B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
6) Muş Surp Garabed Manastırı (Kaynak: H. F. B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
7) Muş Surp Garabed Manastırı (Source: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
8) Muş Surp Garabed Manastırı (Source: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
9) Malazgirt/Manzikert’ten genel görünüm. Arkada: Sipan/Süphan Dağı (Kaynak: H. F. B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
10) The Armenian village of Gündemir/Çayçatı (Varto kazası) Ermeni köyü (Kaynak: H. F. B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, II. Cilt, Londra, 1901)
11) Hezu/Hazo (Sasun kazası). Bir Ermeni köyü (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
12) Hezu/Hazo (Sasun kazazı). Köyün yakınındaki kale (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
13) Muş Surp Garabed Manastırı (Kaynak: Bodil Biørn arşivi)

Arinç/Arinçik/Çöğürlü: Muş Ovası’dan (Muş Kazası’nda) bir Ermeni köyü (Kaynak: Bodil Biørn arşivi)

Altyazılar ve Kaynaklar
15) Muş (Kaynak: Bodil Biørn arşivi)
16) Muş (Kaynak: Bodil Biørn arşivi)

Muş’tan bir görüntü (Kaynak: Bodil Biørn arşivi)