Kuzey yönünden Malazgirt. Geri planda Süphan Dağı. (Kaynak: Lynch, H.F.B. Armenia: Travels and Studies, volume 2: The Turkish Provinces, Londra, 1901)

Malazgirt Kazası - Yerleşim Birimi

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerleşim biriminin coğrafyası, nüfus hareketleri ve tarihi tanıtılmaktadır.