Surp Arakelots Manastırı (Muş Ovası) (Kaynak: Christine Gardon arşivi, Berlin)

Muş - Din

Bu genel başlık altında, seçtiğiniz yerleşim biriminin Ermeni dini kurumları, kiliseleri ve adak yerleri, bayramları, doğum ve vaftiz, düğün ve defin gelenekleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.