Sasun, Ermeni köylüler tarlalarını sürerken (Kaynak: Nubaryan Kitaplığı, Paris)

Muş - Yerel Özellikler

Bu genel başlık altında sizlerin tercih ettikleri yerleşim biriminin yiyecekleri, giyim-kuşamı, oyun ve oyuncakları, el sanatları, geleneksel halk hekimliği, şarkı ve dansları, evleri ve mimarisi, inançları, dil ve lehçeleri sunulmaktadır.

Bizimle işbirliği yapınız

Huşamadyan yazı işleri bu konuda yazılar derleyip yayınlama faaliyeti içindedir. Siz de bu bölümle ilgili bildiğiniz ya da elinizin altında bulunan kaynakları belirtip, çeşitli belgesel öğeleri bize göndererek bu çalışmaya katılabilirsiniz.