Sığert/Siirt şehrinden bir görünüm (Kaynak: Noël Dolens, “Ce que l’on voit en Arménie,” in Le Tour du Monde, Journal des voyages et des voyageurs (Paris), Nouvelle Série, 12e année, 1906).

Yerleşim Birimi

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerleşim biriminin coğrafyası, nüfus hareketleri ve tarihi tanıtılmaktadır.