Osmanlı döneminde, Varto kazasındaki Ermeni nüfuslu köylerin isimleri (Hazırlayan: Tigran Martirosyan)

Varto - Yerleşim Birimi

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerleşim biriminin coğrafyası, nüfus hareketleri ve tarihi tanıtılmaktadır.