Şarkı- Onnig Dinkciyan | Diyarbakır/Dikranagerd

Bu sayfada sizlere Onnig Dinkciyan tarafından icra edilen Diyarbakır/Dikranagerd halk şarkılarını sunuyoruz. Aynı zamanda, Onnig Dinkciyan’ın repertuarında yer alan,  Diyarbakır lehçesiyle söylenen ya da Diyarbakır ilhamlı başka şarkıları buraya kattık. Sayfanın hazırlanmasında gösterdiği yakın işbirliği için Ara Dinkciyan’a tekrar teşekkür ederiz.

Onnig Dinkciyan

Onnig Dinkciyan 1929’da Paris’te gözlerini dünyaya açar. Anne-babası Garabed ve Zora Milliyanlar Osmanlı İmparatorluğu vilayeti Diyarbakır’da doğar ve Onnig henüz genç bir erkekken ölürler. Vaftiz anne-babası Nişan ile Oğida Dinkciyanlar tarafından evlat edinilir.

Delikanlı Onnig Fransızcanın yanı sıra Ermenice dinler ve konuşur ama yalnızca, bir eşi daha bulunmayan renkli Dikranagerd lehçesiyle. Tabii bütün eş-dost Dikranagerdtsidir; öyle ki Onnig, Amerika’ya varana kadar, bütün Ermenilerin bu şekilde konuştuklarını düşünür.

Mutluluk ve huzuru başlarda Paris’teki Ermeni kilisesinde şarkı söylemekte bulur. 1940’ların sonlarında Amerika’ya geldiğinde dünyevi faaliyetlerde icraata başlar ve çabucak Amerikalı Ermeni cemaatinin en sevilen şarkıcısı olur. Dinleyicilerinin taleplerini karşılamak için Ermeni halk ve pop müziğinin çeşitli kayıtlarını gerçekleştirir. Bununla beraber, yetkili bir papaz yardımcısı [sargavak] sıfatıyla Baron Dinkciyan, Ermeni kilise müziğine karşı beslediği büyük sevgiyi asla kaybetmez ve Ermeni Kilisesinin coşkuyla icra edilmiş kutsal ilahilerinin toplu bir CD’sini (Havadamk) yayınlar.

Ermeni şarkısının büyük bir yorumcusu olarak saldığı ün onu bir uçtan diğerine Avrupa, Birleşik Devletler, Orta Doğu ve Güney Amerika konser salonlarına götürür. “Voice of Armenians [Ermenilerin Sesi]” CD’si Kutsal Şehir Kudüs’te biletleri yok satan bir konserde kaydedilmişti.

Onnig Dinkciyan, Ermeni Soykırımının yüzüncü yılının anıldığı 2015’te Diyarbakır/Dikranagerd, İstanbul, Almanya ve Washington D.C.’deki anma konserlerine katıldı.

Baron Dinkciyan, şarkı söylemesine ek olarak birçok şarkı besteledi ve bunlardan bazıları memleketi Dikranagerd’in lehçesiyle icra edildi.

Ermeni müziğine karşı beslediği sevgi ve tutkuyu udi ve besteci oğlu Ara Dinkciyan’a aşıladı. Birlikte Onnig’in en son CD’si “Diyarbekiri Hokin (Diyarbakır’ın Ruhu)”i kaydettiler. Onnig ile Ara “Garod (Hasret)” adlı belgesel filmin konusunu oluşturmaktadırlar.

Aralık 2019’da, Kilikya Katolikosu Kadasetli I. Aram, Ermeni geleneksel müziğinde uzun soluklu kariyerinin bir nişanesi olarak Onnig Dingciyan’ı Mesrob Maşdots madalyasıyla taltif etmiştir.

1- Badmutinire 1 [Hikâyeler 1]
2- Diyarbakiri Hokin [Diyarbakır’ın Ruhu]
3- Amenu daran [Hepsini götürdüler] (Dikranagerd türküsü)
4- Hele Hele (Dikranagerd türküsü)
5- Havı gorav [Tavuk kayboldu] 
6- Badmutinire 2 [Hikâyeler 2]
7- Potpuri: Yardele/Karnan dzağig/Anuşig ağçig [Yardele/Bahar çiçeği/Tatlı kız]
8- Diyarbakır Peşrevi
9- Oy Canım
10- Zuyk Mı Ağavni [Bir Çift Güvercin]
11- Hasagıt Partsır [Boyun Uzun] (Kale Kale)
12- Şeg Mazerov Er [Kumral Saçlı İdi] 
13- Vay Babo
14- Pesan Tıraş Mın Enink [Damadı Bir Tıraş Edelim]
15- Nanay
16- Siranuş
17- Tsavirsi [Acılarım]
18- Nare
19- Mamis [Annem]
20- Hankardz [Birden]

Video: Ara ile Onnig Dinkciyan’ın "Sextet (altılı)" konseri, 2018 <www.loc.gov/item/webcast-8568/>.​​​​​​​

1- Badmutinire 1 [Hikâyeler 1]

2- Diyarbakiri Hokin [Diyarbakır’ın Ruhu]

Söz: Onnig DinkciyanMüzik: Yandan Gel (anonim)

Takhtin vıra kınirenk 
Harzi lus artıntsirenk (2 X)

Badane şad pantsır er
Çaçan oyin gı khağenk (2 X)

Koro:
Dikranagerdi hokin
Imınus sırdin meç ne (2 X)

Khoşur mir tsımeruge
Dıkhmarı meçı nısdir e (2 X)

Paşi pağniki gertenk
Şıptor kışir gı loknenk (2 X)

Koro:
Diyarbakiri hokin
Imınus sırdin meç ne (2 X)

Imın desag khağerov
Harzi lus gergıntsınenk (2 X)

Khançapake khoru e
Mir tağen şad enten e (2 X)

Koro:
Dikranagerdi hokin
Imınus sırdin meç ne (2 X)

Surp Sarkisı irantsn e
Giragosle ni mirn e (2 X)

Koro:
Diyarbakiri hokin (3 X)
Dikranagerdi hokin

 
"Diyarbekiri Hokin" CD’sinin hazırlanışını gösteren video. Film yapımcısı: Onur Günay.

3- Amenı Daran [Hepsini Götürdüler]

Dikranagerd türküsü

Amenu daran, yesi çıdaran, keyamo
Mir turı tsadz er, çıdesan, keyamo

Ellank pılink pantsırtsınink, keyamo
Vıran tınink gakvi pınig, keyamo

Ise babus ındzi habir toğ çarne
Nışanadzıs oskerçi e, gı şine

İnç ağvor e pantsır furni hatsirı
Kışir tsorig dığan darden khevtsir e

İrgun g’eğna yesi khoskov gı garkin
Gınukh g’eğna hala diğis gonirim

4- Hele Hele

Dikranagerd türküsü

Jamun turı ganir e
Hala hala ninnoye
Açkov unkov gı gançe
Hala hala ninnoye

Bağın inç e, bağçan inç e
Hala hala ninnoye
Ağçig ku sevdan inç e
Hala hala ninnoye

Pantsır dzar, kağtsır bduğ 
Hala hala ninnoye
Çim hasni, faydan inç e
Hala hala ninnoye

Kınnug enk artıntsutsir
Hala hala ninnoye
Eanuş kunıs tırtsutsir
Hala hala ninnoye

Tun ki esi çım narnir
Hala hala ninnoye
İnçu halkin imtsutsir
Hala hala ninnoye

Eağçig eanunit Anna
Hala hala ninnoye
Kezi şıbaken desa
Hala hala ninnoye

Ogo ındzi bak mi dur
Hala hala ninnoye
Eğnam babuği pesa
Hala hala ninnoye

Kilise kapısında durur
Hala hala ninnoye
Kaş-göz ile çağırır
Hala hala ninnoye

Bağ ne, bahçe ne
Hala hala ninnoye
Kız senin sevdan ne
Hala hala ninnoye

Ağaç yüksek, meyve tatlı
Hala hala ninnoye
Yetişemem yok faydası
Hala hala ninnoye

Uykudaydım uyandırdın
Hala hala ninnoye
Tatlı uykum kaçırdın
Hala hala ninnoye

Sen ki beni almayacaktın
Hala hala ninnoye
Niçin halka duyurdun
Hala hala ninnoye

Kız ismin Anna
Hala hala ninnoye
Pencereden gördüm seni
Hala hala ninnoye

Gel bir öpücük ver bana
Hala hala ninnoye
Damat olayım babana
Hala hala ninnoye

5- Havı gorav [Tavuk Kayboldu]

Söz ve müzik: Onnig Dinkciyan

Hav mi onenk şad khorodig
Gerter giker potig motig
Amar-tsmer mir dan modig
Imun orle meg had havgit

Kınukh or mi mir dan temen
Antron yegav en tu tağen 
Pariv dıvits mamu baben
Havle gorav esten enten 

Es ısetsi oğul yur e
Ogo Antro kna! Pndre!
Es mir havı gorsver e
İyank vov lıkhırtsutsire 

İnç eretsir, inç eretsir
Es mir havı inç eretsir
Acup kılkhun inç peretsir
Hokis değenle hanetsir

Digin Nıvart, çim desirim
Es tsır havı çim aririm
İsa kıdnam, zad gı perim
Vor çı neğvis, hokit sirim  

Karsun dari anstav knats
Es havı boğazis mınats
Artukh herik e çarçrvim
Es hantsankıs mın ıntunim

Hade dağuat mı ınink
Imen martu mink mın gançink
Udink, khımink, kef mın ınink
Yev im bardkis mın vıcarink 

Digin Nıvart khadat arnim
Esi nere, tserkıt baknim
Kiğmi dia es çumenim
Hima hankisd mi mın kınim

Bir tavuğumuz vardı pek sevimli
Gider gelir badi badi
Yaz-kış evimizin etrafında
Her gün bir yumurta verirdi 

Bir gün erken evimize doğru
Antro geldi öte mahalleden
Selam getirdi anne-babadan
Tavuk kayboldu ortadan

Dedim, oğul nerede?
Var, Antro, git! Ara! 
Şu bizim tavuk kaybolmuş
Kim yürütmüş acaba?

Ne yaptın? Ne yaptın?
Şu bizim tavuğa ne yaptın?
Acep başına ne getirdin?
Yüreğimi yerinden çıkardın.

Digin Nıvart, görmedim
Ben sizin tavuğu almadım
Bilsem zatı getiririm
Tek sen sıkılma, canını seveyim

Kırk sene geçti gitti
O tavuk boğazımda kaldı
Artık yeter çektiğim
Kabahatliyim, kabul edeyim

Haydi, bir davet verelim
Herkesi bize çağıralım
Yiyelim, içelim, bir keyf çatalım
Ben borcumu ödemiş olayım

Digin Nıvart, hatır alayım
Affet beni, elini öpeyim
Bir daha yapmayacağım

Şimdi bir rahat uyuyayım

6- Badmutinire 2 [Hikâyeler 2]

7- Potpuri: Yardele/Karnan dzağig/Anuşig ağçig [Yardele/Bahar çiçeği/Tatlı kız]

Söz: Onnig Dinkciyan

Mer mutfunan bulğurov
O yardele yardele 
Meçı sokh buğdunusov
O yardele yardele

Mir kavurman khındzurov
O yardele yardele
Ogo udink tırçug heatsov
O yardele yardele

Mir kınnafan beanirov
O yardele yardele
Kahvenle kakulaov
O yardele yardele

Karnan dzağig es, yar çan
Anuşig vart es, yar çan
Araradi bes, yar çan
İm sarın u tsorın es, yar çan, yar yaro çan

Sosiin barı, yar çan
Hagopin hed, yar çan
Polor aşkharhı, yar çan
Çıga nımanı, yar çan, yar yaro çan

Tırçun es ıllayi
Kovıt es gu kayi
Partsit vıra ganknelov 
Siro yerk gerkei

Garodov gı sbasem
Hampuyrit garod em
Modıs eg im sirelis
Teverus meç bahem

Anuşig ağçig, keğetsig ağçig
Hamov hodov, sirunig ağçig
Yegur modıs mi vayrgean
Sirdıs panam u gartam

Bizim meftune bulgurlu
O yardele yardele
İçi soğan maydanoslu

O yardele yardele

Bizim kavurma elmalı
O yardele yardele
Gel yiyelim ıslak
 ekmek ile
O yardele yardele

Bizim künefe peynirli
O yardele yardele
Kahveyle kakuleyle
O yardele yardele

Bahar çiçeğisin, yar can
Tatlı gülsün, yar can
Ararad misali, yar can
Dağım, vadimsin, yar can, yar yaro can 

Sosi’nin barı, yar can,
Hagop ile, yar can
Bütün dünyada, yar can
Yoktur eşi, yar can, yar yaro can

Kuş olaydım
Yanına konaydım
Yastığının üzerinde durup
Sevgi türküsü söylerdim

Hasretle beklerim
Öpücüğüne hasretim
Yanıma gel sevdiğim
Kollarımla sarayım

Sevimli kız, güzel kız
Tatlı mı tatlı, şirin kız
Birazcık gel yanıma
Kalbimi açıp okuyayım sana

8- Diyarbakır Peşrevi

9- Oy Canım

Söz ve müzik: Karekin Prudyan

Söz ve müzik: Karekin Prudyan
Huseynigi sazerı
Yozgati bağ çurerı (2 X)
Khelkıs kılkhes gı danin Kharperti ağçignerı (2 X)

Dzarin vıra nuş gılla, vartin vıra puş gılla
Bak mı dasne inç gılla
Bak mı dasne hima dur, vağva mına uş gılla (2 X)

Koro:
Hoy canım canım canım
Vay canım canım canım
Hey canım canım canm
Ogo ertank mer sarı, im khorodig im yarı (2 X)

Mer dan arçev gananç e
Mer dığan ağvor manç e (2 X)
Dzarin dagı nısdadz e, anuş khağer gı gançe (2 X)

Tert gartam yeres yeres, 
Kondoktor asvadz sires (2 X)
Yerp vor Lıceyen tarnas, im yarıs hedıt peres (2 X)

Koro:
Hoy canım canım canım
Vay canım canım canım
Hey canım canım canm
Ogo ertank mer sarı, im khorodig im yarı (2 X)

 

10- Zuyk Mı Ağavni [Bir Çift Güvercin]

Söz ve müzik: Hovsep Şamlıyan

Zuyk mı cermag ağavni, gurtskit vıra gı tıri (2 X)
Bidi koğnam meg hadı, khelkıs kılkhes gı dani (2 X)

Karun eger, sokhagı pun gı şine mir pagı (2 X)
Ogo sırdit ture pats, mınam hokut senyagı (2 X)

Ogo çayin kıraghı, bak mi dam kara ere (2 X)
Ko meg kağtsır jıbidı, ındzi milyonner garje (2 X)

 

11- Hasagıt Partsır [Boyun Uzun] (Kale Kale)

Söz ve müzik: Hovsep Şamlıyan

Hasagı partsır, hampuyrıt kağtsır
Ays aşkharin meç, inç unis ağçig (2 X)

Koro:
Hade kale kale kale, hade kale kale kale
Ağvorig ağçig, hokis mi hane

Amen or ardu, yeresıt jıbdun
Parev gu das tun, anarad ağçig (2 X)

Koro:
Hade kale kale kale, hade kale kale kale
Ağvorig ağçig, sirdıs mi vare

Honkerıt gamar, açkerıt zartar
Anuşig ağçig, tu indzi harmar (2 X)

Koro:
Hade kale kale kale, hade kale kale kale
Ağvorig ağçig, sirdıs mi vare

12- Şeg Mazerov Er [Kumral Saçlı İdi]

Söz ve müzik: Hovsep Şamlıyan

Yar m’uneyi ink şad pari, dzanotatsa antsyal dari (2 X)
An al arin tserkes darin, akh yarıs, şeg mazerov er

Koro:
Garmırdun ayderı posignerov er
Şırtunkneren hampuyr m’ari, şad şad hamov er

Darinerov ıspasetsi, hazar nazov tserk tsıketsi (2 X)
Sırdis dzağige pırtsutsi, akh yarıs, şeg mazerov er

Koro:
Garmırdun ayderı posignerov er
Şırtunkneren hampuyr m’ari, şad şad hamov er

Mayrı hangardz mitkı pokhets, baranotsen almas gakhets (2 X)
Urişi tıramov dzakhets, akh yarıs, şeg mazerov er

Koro:
Garmırdun ayderı posignerov er
Şırtunkneren hampuyr m’ari, şad şad hamov er

13- Vay Babo

Söz: Onnig Dinkciyan, Müzik: Anonim, Ay Cemo Ah Cemile melodisi

Şıptor pağniki or e
Kakab futan tserkis e
Dak dak curuni tem e
Mamis kisan gı kıse
Vay babo, vay babo, vay babo es pağnikı

Gı kıse nants gı kıse
Marminıs yara gıne
Gellam bısun pırıkhtun
Erisıs garmir tıtum
Vay babo, vay babo, vay babo es pağnikı

Açkis esten enten e
Mamis açkis gı kotse
Gıse dığas hon miya
Açkit kotse amot e
Vay babo, vay babo, vay babo es pağnikı

Kinam guzis hos ganis
Cıncığugnire nayis
Hostsen sona pağnikı
Mınni kas babut hide
Vay babo, vay babo, vay babo es pağnikı

14- Pesan Tıraş Mın Enink [Damadı Bir Tıraş Edelim]

Söz: Onnig Dinkciyan, Müzik: Ali Kızıltuğ, Ağlayan Gülmedi Mi’nin melodisi

Pesan tıraş mın enink, harse mın hakvıtsınink (2 X)
Davri vıra nısdelov, harzi jamı mın hasnink (2 X)

Khorodig, morodig, mir harse şad ağkig e
Khorodig, morodig, mir pesan harpetsir e

Derderı khaç gı pırne, ağotki meçı gıse (2 X)
Hostsen sona meg partsov mın abrik tuk ımmın or (2 X)

Khorodig, morodig, mir harse şad ağkig e
Khorodig, morodig, mir pesan harpetsir e

Şakar kimi kağtsır is, ariv kimi şad dak is (2 X)
Kınnirim hokut dunı, artınnam tun imn is (2 X)

Khorodig, morodig, mir harse şad ağkig e
Khorodig, morodig, mir pesan harpetsir e

15- Nanay

Müzik: Celal Güzelses

Er gerar şakar işi, toğ udir zahar işi
Garasen khoru gani, pan kimi leğit badri

Nanay nanay dardirsi şad mi pana (2 X)

Er gerar rahati lokhum, toğ udir zahar zıkhum
Isetsile mi udi, sırdit m’ın mına bitun

Nanay nanay dardirsi şad mi pana (2 X)

Nısdire horu koşan, arake gılla şuşan
İnk gılla ink gı khıme, çi havni kaghki paşan

Nanay nanay dardirsi şad mi pana (2 X)

Yes kezi yar mınenim, sırdisi sar mınenim
Ogo ındzi bak mi dur, atlas ıngoğni dagı

Nanay nanay dardirsi şad mi pana (2 X)

Nısdire tondırdunı, erise garmırdunı
Aman ağkig bak mi dur, mıdnam hokuti dunı

Nanay nanay dardirsi şad mi pana (4 X)

16- Siranuş

Söz: Hampartsum Çerçıyan, Müzik: Makaram Sarı Bağlar melodisi (Kaynak: Selahattin Mazlumoğlu)

Sirun ağçig im sırdisi sunn es tun, sunn es tun (2 X)
Meçkit parag boyit akhkig imn es tun, imn es tun (2 X)
Siranuş, Siranuş, yeraz kimi bığdınus
Ayskan dari hamperetsi şad anuş, şad anuş (2 X)

Boyiti lav yergıntsire, dur indzi, dur indzi (2 X)
Meçkit lav pargıtsire, dur indzi, dur indzi (2 X)
Siranuş, Siranuş, yeraz kimi bığdınus
Dziderıt lav khoşortsirin, şad anuş, şad anuş (2 X)

Bargenk sirenk hudit arnenk vartn anuş, vartn anuş (2 X)
Meçkit kırgenk şakar şarbat şad anuş, şad anuş (2 X)
Siranuş, Siranuş, yeraz kimi bığdınus
Karnan varti nıman patsvadz şad anuş, şad anuş (2 X)

17- Tsavirsi [Acılarım]

Söz: Onnig Dinkciyan, Müzik: Meclisinde Mail Oldum melodisi (Kaynak: Celal Güzelses)

Hala ni çe, inç khısis
Mi hartsıni, ağeg çim (2 X)
Kışir tsorig vıras e
Gerevna ki ıçvatsk e (2 X)

Cıvirsi nants gı gota
Gergınնam hankisտ çıga (2 X)
Geragtsi sırdis mınats
Boğazis çortsug mınats (2 X)

Doktore hab mi dıvit
Kılokhsi partsin tırits (2 X)
Isats si ar es kışir
Ağeg geğnas şafakin (2 X)

Şalagtsi nans gı tsava
Dakutinle sur vıra (2 X)
Al herik e çarçırvim
Sur sone yerp mınika (2 X)

18- Nare

Müzik: Celal Güzelses

İça çayi kinare, nare
Desa açke khumare, nare
Açok ınkok gı gançe, nare
Atlas ıngoğni dagı, nare
Çim kina inçu mare, nare

Koro:
Nare nare hey nare, nare (4 X)

Çaye çurı çi dani, nare
Mamis cakhrag çi mani, nare
Babis dukan çi pani, nare
Şorban dak e çi baği, nare
Yes kığtsadz im çim gayni, nare

Koro:
Nare nare hey nare, nare (4 X)

Nısdire badu dage, nare
Araki şuşan tserkı, nare
Khağ gıse u gı khıme, nare
Yes kinam inçu mare, nare

Koro:
Nare nare hey nare, nare (4 X)

19- Mamis [Annem]

Söz: Onnig Dinkciyan, Müzik: Ağlama Yar Ağlama melodisi (Kaynak: Celal Güzelses)

Ges kişer er lusnagov anam, sokhagi bes anuş tsayn mı 
Anuş tsayn mı morıs er anam, ad yerkerov kınanam

Gamats gamats gu kayin anam, kedinı gı nısdeyin
Anhamper gısbaseyin anam, anuş tsaynı Zorayin

Zoran gerker minçev luys anam, polor mıdig gıneyin
Sirdı lıtsvadz artsunkov anam, gısbaser arşaluysin

Mi lar yavrus mi lar yar anam, anhok hankisd kınatsir
Kides vağı nor or e anam, yeraznerov kınatsir

20- Hangardz [Birden]

Söz: Onnig Dinkciyan, Müzik: Anonim, Bahçede Güller Açmıs melodisi   

Hangardz desa campis vıra
Menag dıkhur nısdadz er
Tserkerı pats açkerı tats arşaluysin gısbaser (2 X)

Koro:
Paregamıs, yeğpayrıs
Mişd gı nayim astin antin
İnçu katsir, ur katsir, polorıs dıkhur tsıkir (2 X)

Gamats gamats yes modetsa
Isi tsavıt yes kidem
Asdvadz kide dardıt inçe, miayn havadkıt bahe (2 X)

Koro:
Paregamıs, yeğpayrıs
Mişd gı nayim astin antin
İnçu katsir, ur katsir, polorıs dıkhur tsıkir (2 X)

Hamozetsi, yegur ısi
Arants tsavi gyank çıga
Kides vağı arşaluysin arev baydzar b’id tarna (2 X)

Koro:
Paregamıs, yeğpayrıs
Mişd gı nayim astin antin
İnçu katsir, ur katsir, polorıs dıkhur tsıkir (2 X)