Lice kazasında bulunan Ermeni köy ve şehirlerinin Osmanlı dönemi isimleri. Yerlerin günümüzde sahip oldukları isimleri aşağıda görebilirsiniz. Harita George Ağcanyan tarafından hazırlandı.

Hayni (Lice kazası)

Haritadaki köylerin günümüzdeki isimleri parantez içinde verilmiştir:

Açkan/Ahtikan [Gönen]; Antağ/Antak/Ayntak [Kabakaya]; Antu/Andu [Yorulmaz]; Bametin/Bamitni/Pamıtin [Kutlu]; Barbeş/Birbas/Parpuş [Çalıbükü]; Depne/Dibne/Dıbne/Dıpne [Döğer]; Halhal/Helhel [Çitlibahçe]; Harpakhna/Harbakne [Bakanlar]; Havre/Havri [Yazıköy]; Hayni/Heyne [Hani]; Herak [Çıralı]; Herki/Herkin [?]; Hezan/Hazan [Savat]; Hezmas/Hazmas/Hazman [Budak]; Cumayig/Zermanik [Okur]; Katin [Çaytepe]; Garas/Kervas [Kocaköy]; Kherçig/Khırçig/Horsik [Çaybaşı]; Koyma/Kume/Kum [Koma]; Kur/Gur/Tepe [Tepe]; Lice [Lice]; Malakhdan/Molla [Yünlüce]; Mırzag/Mizak [Kılıçli]; Murdarik/Mordarik [?]; Nor Şen/Nurşin [Nurşin]; Nunyas/Ninias [Ortaç]; Opum/Hopum/Ofum [Kumluca]; Palinçne/Yamutni/Pamotne [Esenler]; Peçar/Beçar/Peşar [Güldiken]; Riz [Sağgöze]; Sarnis/Sarnes [Damar]; Sarta/Serde [Seren]; Şadkhig/Şadhayk/Şathik [Çanak]; Şamsham/Şemşan [Ormankaya]; Şıgaga/Şikakan/Şegaga [Şikakan];Talanig/Dalanig [Kayadıbı]; Zara [Gökçe]; Yeğmud [?].

Görmek için: https://westernarmenia.weebly.com/maps.html