Lice kazasında bulunan Ermeni köy ve şehirlerinin Osmanlı dönemi isimleri. Yerlerin günümüzde sahip oldukları isimleri aşağıda görebilirsiniz. Harita George Ağcanyan tarafından hazırlandı.

Hayni - Yerleşim Birimi

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerleşim biriminin coğrafyası, nüfus hareketleri ve tarihi tanıtılmaktadır.

Haritadaki köylerin günümüzdeki isimleri parantez içinde verilmiştir:

Açkan/Ahtikan [Gönen]; Antağ/Antak/Ayntak [Kabakaya]; Antu/Andu [Yorulmaz]; Bametin/Bamitni/Pamıtin [Kutlu]; Barbeş/Birbas/Parpuş [Çalıbükü]; Depne/Dibne/Dıbne/Dıpne [Döğer]; Halhal/Helhel [Çitlibahçe]; Harpakhna/Harbakne [Bakanlar]; Havre/Havri [Yazıköy]; Hayni/Heyne [Hani]; Herak [Çıralı]; Herki/Herkin [?]; Hezan/Hazan [Savat]; Hezmas/Hazmas/Hazman [Budak]; Cumayig/Zermanik [Okur]; Katin [Çaytepe]; Garas/Kervas [Kocaköy]; Kherçig/Khırçig/Horsik [Çaybaşı]; Koyma/Kume/Kum [Koma]; Kur/Gur/Tepe [Tepe]; Lice [Lice]; Malakhdan/Molla [Yünlüce]; Mırzag/Mizak [Kılıçli]; Murdarik/Mordarik [?]; Nor Şen/Nurşin [Nurşin]; Nunyas/Ninias [Ortaç]; Opum/Hopum/Ofum [Kumluca];Palinçne/Yamutni/Pamotne [Esenler]; Peçar/Beçar/Peşar [Güldiken]; Riz [Sağgöze]; Sarnis/Sarnes [Damar]; Sarta/Serde [Seren]; Şadkhig/Şadhayk/Şathik [Çanak]; Şamsham/Şemşan [Ormankaya]; Şıgaga/Şikakan/Şegaga [Şikakan];Talanig/Dalanig [Kayadıbı]; Zara [Gökçe]; Yeğmud [?].

Görmek için: https://westernarmenia.weebly.com/maps.html