Aziz Mesrop Dağı'nın yamaçlarında kurulu Palu şehri (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)

Palu – Siyasi Yaşam

Bu genel başlık altında seçeceğiniz yerleşim alanında faaliyet göstermiş Ermeni kurumları ve siyasi partileri, oradaki fedai hareketleri ve II. Meşrutiyet dönemi anlatılacaktır.

Bizimle işbirliği yapın

Huşamadyan ekibi bu konu hakkında veriler toplama ve onları tanzim etme aşamasındadır. Siz de bildiğiniz yahut elinizin altında bulunan kaynakları bizimle paylaşıp, belge değeri olan farklı materyaller yollayarak bu çalışmaya katılabilirsiniz.