Aziz Mesrop Dağı'nın yamaçlarında kurulu Palu şehri (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)

Sosyoekonomik yapı

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerdeki etnik gruplar arası ilişkiler, yerel yönetim ve Ermeni Cemaati'nin yönetimi tanıtılmaktadır.