Palu - Tamzara (dans)

Çeviren: Arlet İncidüzen, 05/07/22 (Güncelleme 05/07/22)

Bu bölümde ABD’deki Ermeni toplulukları tarafından yaşatılmış çeşitli geleneksel Ermeni danslarının kayıt altına alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Huşamadyan bu Ermeni danslarının notasyonlarını çıkarmak üzere çalışan bir grup uzmanla işbirliği yapmaktadır. Bu uzmanlar: Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California), Robert Haroutunian (Sunyside, NY).

*********************************************************************

Tamzara, Ermeni Platosu’nun genelinde yaygın olan, 9/8’lik bir ritimde yapılan bir danstır. Köylerin ve kasabaların kendi yerel versiyonları vardı. Bazı uzmanlar, dansın Sivas’ın kuzeydoğu bölgesindeki Tamzara köyünde ortaya çıktığını varsayıyorlar.

Palulu Ermeniler, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ettiklerinde yerel danslarını da korudular. Tom Bozigian, bu dansı 1940’larda ve 1950’lerde Kaliforniya’daki San Joaquin Vadisi’nde yaşayan Palulu göçmenlerinden öğrendi.

Kaynak: Tom Bozigyan

Müzik: Ayırt edici 9/8 ritmi 1-2,1-2,1-2,1-2-3’tür. Palu Tamzarası dans ifadesi sekiz ölçüdür ve müziğin ortak yorumuyla eşleşir. Maro Nalbandian tarafından seslendirilen Palu Tamzarası şarkısı burada bulunabilir: Palu - Şarkılar.

Şarkı sözlerinin bir versiyonu:
Le, le, le, le, tamzara,
Ağçig, duğa gu khağa.
asor gısen tamzara,
Ağçig, duğa gu khağa.

Tamzara bar baretsek,
Usernit al şarjetsek.
Veri bağçin dantseru,
Hop-hop gınen mançeru,

Ur vor ağçig mu desnen,
Hon gu dzuren feseru.
Tamzarayin bareru,
Irar gu kan yareru.

Khelkus kelkhes arer a
Et ağgegan mazeru.
Tamzarayin varbedu,
Keğu, Palu, Harput.

Tarz: Özellikle grubun “liderinden” ağır, güçlü hareketler.

Format: “Arka çember tutuşunda” iki veya üç dansçıdan oluşan küçük gruplar (kol partnerinin belinin arkasında, diğer elini kendi eliyle kavrayarak). Tamzara’nın bu “çift versiyonu” da Harput ve Arapgir bölgelerine özgüdür. Diğer Ermeni bölgelerinin çoğunda, Tamzara ya “Ermeni tutuşunda” (Batı Ermenistan) ya da “omuz tutuşunda” (Doğu Ermenistan) bir çizgi dansıdır.

Palu Tamzarası - Gösterimi ve Eğitimi

ÖlçüSayıHareketler

1

1-2

Sağ ayakla geriye doğru adım atın

 

3-4

Sol bacak uzatılmış olarak sol ayak parmağınızı öne doğru çevirin

 

5-6

Sol bacağı açarak ayak parmaklarınızı sol çapraza doğrultun

 

7-8

Sol topukla öne dokunun (7), sol ayak parmaklarınızla öne dokunun (8)

 

9

Durakla

2

1-2

Sol ayakla geriye doğru adım atın

 

3-4

Sağ bacağınızı uzatarak sağ ayak parmaklarınızı öne doğru çevirin

 

5-6

Sağ bacağı açarak ayak parmaklarınızı sağ çapraza doğrultun

 

7-8

Sağ topukla öne dokunun (7), sağ ayak parmaklarıyla öne dokunun (8)

 

9

Durakla

3

1-2

Sağ ayakla ileri adım

 

3-4

Ayak yerinde kalırken ve sağ topuk yerden yükselirken, sol ayağı sağ ayağın arkasına keskin bir şekilde basın

 

5-6

Sağ ayakla ileri adım

 

7-8

Sağ ayak yerinde kalırken ve sağ topuk yerden yükselirken, sol ayağı sağ ayağın arkasına keskin bir şekilde basın

 

 

Durakla

4

1-2

Sağ ayakla ileri adım

 

3-4

Sağ ayakla zıpla

 

5-6

Sol ayağınızla hafifçe öne çıkın

 

7-8

Sağ ayakla iki kez yere vurun

 

9

Durakla

5-8

 

Çiftler başlangıç noktasına dönecek şekilde saat yönünde 360° dönerken 4. ölçü dizisini dört kez daha tekrarlayın

Palu Tamzarası her zaman bu dans hareketlerini takip eder: 1-8 ölçülerindedir.