Gelibolu’dan manzaralar (Kaynak: Osman Köker (editör), 100 Yıl Önce Türkiye'de Ermeniler: Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Kartpostallarla, Birzamanlar Yayıncılık, Istanbul).

Gelibolu Sancağı

Osmanlı döneminde Gelibolu Sancağı.

Huşamadyan bu bölgedeki Ermeni yaşantısına, tarihine ve mirasına sayfalarında geniş bir yer ayıracak.