[Translate to Türkisch:] A panoramic view from Erzurum (H. Hepworth, Through Armenia on horseback, London, 1898)
Erzurum’dan (Garin) genel bir görünüm (H. Hepworth, Through Armenia on horseback, Londra, 1898)

Erzurum Osmanlı Vilayeti'nden resimler

Bu bölümde Erzurum/Garin vilayetinde (ilinde) çekilmiş, büyük bir kısmı Osmanlı dönemine ait, çokluk eski fotoğraf ve gravürlerden oluşan resimler bulacaksınız. Fotoğrafların daha kolay ulaşılabilir olduğu bir sınıflandırma amacıyla ili çeşitli alt bölümleriyle sunduk. İleride yayın kurulumuz tarafından, söz konusu resimlerin yanı sıra, Erzurum/Garin vilayetiyle ilgili, çeşitli temalar içeren makaleler de hazırlanacaktır. Öyle ki makalelerin yazılmasına kadar sürecek olan bu sunum şekli, doğası gereği geçicidir. Bu bölümdeki eski fotoğraflar üzerinde yeniden çalışarak renk ve tonlarını daha nitelikli kılmayı amaçladığımızı da kaydetmeden geçmeyelim.

Erzincan/Yerzınga Kazası

(Resimlerin kaynak ve açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz)

Açıklama ve kaynaklar:
1) Erzincan/Yerzınga. Ermeni kadınlar (Kaynak: H. M. Eprigyan, Resimli Yerli Sözlük (Ermenice) [Badgerazart pınaşkharhig pararan (Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան); ç.n.], Kısım I., Venedik, San Lazzaro, 1900).
2) Erzincan/Yerzınga ilinden bir manzara  (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, yak. 1913, Berlin)

Erzurum/Garin kazası

(Resimlerin kaynak ve açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz)

Açıklama ve kaynaklar:
1) Erzurum: Gürcü Kapısı Camii (Kaynak: Mıkhitarist Cemaati, San Lazzaro, Venedik).
2) Erzurum: Çifte Minareli Medrese (Kaynak: Mıkhitarist Cemaati, San Lazzaro, Venedik).
3) Erzurum: Tepsi Minare (Kaynak: Mıkhitarist Cemaati, San Lazzaro, Venedik).

Açıklama ve kaynaklar:
1) Erzurum: Panorama (Kaynak: Mıkhitarist Cemaati, San Lazzaro, Venedik).
2) Erzurum: Panorama (Kaynak: Mıkhitarist Cemaati, San Lazzaro, Venedik).

Açıklama ve kaynaklar:
1) Bir Erzurum gravürü (Kaynak: Chesney, The expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris, Londra, 1850).
2) Erzurum şehrinden bir manzara.
3) Erzurum şehrinden bir manzara (Kaynak: Robert Curzon, Armenia: A year at Erzeroom, and on the frontiers of Russia, Turkey, and Persia, 1854, Londra).
4) Erzurum şehrinden bir manzara (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, yak. 1913, Berlin).
5) Erzurum şehrinin sokaklarından birinde (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, yak. 1913, Berlin.)
6) Erzurum: hububat çarşısı (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, yak. 1913, Berlin).
7) Erzurum (Kaynak: Vahan Inglisyan, Der diener Gottes. Mechitar von Sebaste, Viyana, 1929).

Bir Erzurum panoraması (Kaynak: Keğuni, No. 1-10, 1903, 2. yıl, Venedik, San Lazzaro)

Açıklama ve kaynaklar:
9) Erzurum şehrinin bir panoraması (Kaynak: H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, Londra, 1898).
10) Erzurum: Misyoner Evi (Kaynak: H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, Londra, 1898).
11) Erzurum’da (Kaynak: H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, Londra, 1898).
12) Erzurum: bir aşevi (Kaynak: H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, Londra, 1898).
13) Erzurum: kunduracılar (Kaynak: H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, Londra, 1898).
14) Erzurum: bir Ermeni mektebinin bayan mezunları (Kaynak: H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, Londra, 1898).

Erzurum: hapishane ve mahpuslar (Kaynak: Keğuni, No. 1-10, 1903, 2. yıl, Venedik, San Lazzaro)

Açıklama ve kaynaklar:
16) Erzurum (Kaynak: Henry M. Hozier, The Russo-Turkish war, 1879, Londra)
17) Erzurum (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Cilt II, Londra, 1901)
18) Erzurum (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Cilt II, Londra, 1901)
19) Erzurum: Çifte Minareli Medrese (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Cilt II, Londra, 1901)
20) Erzurum: Sanasaryan Mektebinin öğrencileri (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Cilt II, Londra, 1901)
21) Erzurum: geleneksel giysileri içinde bir grup Ermeni kız (Kaynak: H.F.B.  Lynch, Armenia. Travels and Studies, Cilt II, Londra, 1901)
22) Erzurum: bir Ermeni aile (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Cilt II, Londra, 1901)
23) Erzurum: Çifte Minareli Medrese (Kaynak: Edmund Ollier, Illustrated History of the Russo-Turkish War, Cilt I, Londra, 1890)

Açıklama ve kaynaklar:
24) Erzurum: panorama (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana 1940).
25) Erzurum (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940).
26) Erzurum: Çifte Minareli Medrese’nin avlusunda (Kaynak: Victor  Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940).
27) Erzurum (Kaynak: Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Birinci Kısım, Paris, 1842).
28) Erzurum (Kaynak: Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Birinci Kısım, Paris, 1842).

Erzurum, 1912: bir grup Ermeni. Fotoğraf, (büyük bir ihtimalle) Diran Vosgeriçyan ve kardeşlerinin sahip oldukları Vosgeriçyan Stüdyosu’nda çekilmiş. (Kaynak: Talin Voskeriçyan koleksiyonu).

Hınıs/Khınus kazası

(Resimlerin kaynak ve açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz)

Açıklama ve kaynaklar:
1) Hınıs/Khınus: Ermeni kilisesi ve mezarlığı (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, yak. 1913, Berlin)
2) Küçük Hınıs/Khınus kasabasının içinde (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, yak. 1913, Berlin)

Bayburt/Papert kazası

(Resimlerin kaynak ve açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz)

Bayburt/Papert: kasaba ve kale (Kaynak: Lord Warkworth, Notes from a diary in Asiatic Turkey, Londra, 1898)

Açıklama ve kaynaklar:
2) Bayburt/Papert kasabasından bir manzara (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940).
3) Bayburt/Papert kasabasından bir manzara (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940).
4) Bayburt/Papert kasabasından bir manzara (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
5) Bayburt/Papert town and castle (Source: Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Première Partie, Paris, 1842)

Varzahan/Karaçoban köyünün tarihi Ermeni Mezarlığı (Bayburt/Papert kazası) (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Cilt II, Londra, 1901)

Keskim kazası

Khodorçur köyünün genel manzarası (günümüzde: Sırakonaklar) (Kaynak: Mıkhitarist Cemaati, San Lazzaro, Venedik)

Khodorçur/Hodiçor köyünün genel manzarası (günümüzde: Sırakonaklar) (Kaynak: Keğuni, 1905, Venedik, San Lazzaro)