Erzincan şehrinin çarşısı (Kaynak: Raymond H. Kévorkian/Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l'Empire Ottoman à la veille du Génocide, Paris, 1992).

Erzincan/Yerzınga - Ekonomi

Bu genel başlık altında piyasa ve zanaat loncalarının yanı sıra zanaatlar, tarım, endüstri ve ticaret konularında da sunumlar bulacaksınız.