Erzincan şehrinin çarşısı (Kaynak: Raymond H. Kévorkian/Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l'Empire Ottoman à la veille du Génocide, Paris, 1992).

Yerel özellikleri

Bu genel başlık altında seçtiğiniz yerin yemekleri, kıyafetleri, oyunları ve oyuncakları, el işleri, halk hekimliği, evleri ve mimarisi, inanışları, dili ve lehçesi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.