Kiğı Kazasındaki Birleşik Cemiyet okullarının öğretmenleri için öğretmen yaz okulu, 1911. (Kaynak: Ermeni Birleşik Cemiyeti (1880-1908), üç yıllık rapor, 21 Ağustos 1908-31 Ağustos 1911, İstanbul, Nışan-Babigyan Matbaası, 1911).

Kiğı - Eğitimi ve spor

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerleşim biriminin coğrafyası, nüfus hareketleri ve tarihi tanıtılmaktadır.