Bayazıd Sancağı

Bayazıd bölgesindeki Ermeni hayatı zengin bir geçmişe ve kültüre sahiptir. Huşamadyan'ın yeni bölüm başlığı ise şöyle.