map marash marash musaler ourfa ayntab

20. yüzyılın başlarında Halep Vilayeti

Province of Aleppo: Photo gallery

Bu makalenin Türkçesi hazırlanmaktadır.