Maraş, genel görünüm (Kaynak; Krikor Kalusdyan, Maraş gam Kermanig yev Heros Zeytun, 2. Baskı, New York, 1988)

Maraş - Sesler

Bu başlık altında kişilerin kendi hayatlarına dair tanıklıklarını okuyabilirsiniz (ses kaydı, film, günlük, notlar, anılar vs.). Bu sesler geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış Ermenilere ait. Her biri kendi hayatı hakkında kendine has bir şekilde tanıklık sunmakta.