Kevork ("Aziz") Şerbetçiyan'ın evinin avlusu, Bitias, 1930'lar. Bu konut, aynı zamanda yaz aylarında Hıdır Beg'den Bitias'a gelen Musa Dağ kaymakamı Serop Şerbetçiyan'ın (Kevork Şerbetçiyan'la bağlantısı yok) yazın kullandığı idari konutuydu. Bu nedenle, bu evde telefon ve posta hizmeti bulunmaktaydı (Kaynak: Vahram Shemmassian Arşivi, Los Angeles)

Musa Dağı - Sosyoekonomik yapı

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerdeki etnik gruplar arası ilişkiler, yerel yönetim ve Ermeni Cemaati'nin yönetimi tanıtılmaktadır.