Urfa Ermeni mahallesi planından bir bölüm (genel planı aşağıda bulabilirsiniz)

Urfa

Editörün Notu

Urfa Şehri ve çevresinde Ermenilerin yaşadığı köyler Osmanlı döneminde.

Houshamadyan bu yerlerdeki Ermenilerin yaşamına, tarihine ve mirasına sayfalarında geniş yer ayıracaktır. Umuyoruz ki dünya genelinde yaşayan Urfa kökenli bireyler bize Urfa’dan eski fotoğraflar, daha önce yayınlanmamış anılar, anı nesnelerinin taratılmış sürümlerini bize göndererek son derece zengin bir Ermeni mirasını yeniden canlandırma çabalarımıza katkıda bulunacaklardır.

Urfa Şehri’nin planı

Hazırlayanlar: Bedros Yeremyan ve Zareh Vorperyan. Kaynak: Aram Sahagyan, Kahraman Urfa ve Ermeni evlatları, Urfa Ermenileri Derneği Yayınları, Beyrut, 1955. Üzerinde Houshamadyan tarafından çalışma yürütülmüştür. Yakınlaştırılmış versiyonunu görmek için, plana tıklayınız. Haritanın alt kısmında her sayıya karşılık gelen yerin ismi verilmiştir. Bu planın, yazarların memleketleri Urfa dışında sürgün hayatı yaşarken tamamen onların hafızalarına dayanılarak hazırlandığını belirtmek isteriz.

1) Karakoyun (nehir), 2) Bekçi kulübesi veya karakol, 3) Türk Mezarlığı, 4) Türk Mezarlığı, 5) Surp Bedros Kilisesi yıkıntıları, 6) Bediüzzaman Kabri, 7) Türk hastanesi, 8) Halep yolu, 9) Dr. Andreas Vischer’ın (misyoner) evi, 10) Jakob Künzler’in (misyoner) evi, 11) Kerzin yolu, 12) Alman hastanesi, 13) Nedim Efendi Han, 14) Alman yetimhanesi, 15) Kışla, 16) Kara Köprü yolu, 17) Süryani mahallesi, 18) Köprü meydanı, 19) Dış şehir, 20) Ermeni mahallesinin köprüsü ve suyolu, 21) 1895 katliamlarına kurban gitmiş Ermenilerin mezarları, 22) At Dögen, 23) Samsat yolu, 24) Hükümet binası, 25) Hapishane, 26) Tılfıdır yolu, 27) Camadents harabeleri, 28) Bardakçonts mahallesi, 29) Kapı yakınındaki hamam, 30) Eski kışla, 31) Türk mahallesi, 32) Su Meydanı Camii, 33) Tokatlonts konutu, 34) Ermeni mahallesinin girişi, 35) Musalı Meydanı, 36) Zoku Meydanı, 37) Ermeni mahallesinin su sarnıcı, 38) Küloğlonts konutu, 39) Küloğlonts çıkmazı, 40) Kestıl (pınar) çıkmazı, 41) Temır mahallesi, 42) Eczane, 43) Rastgelelerin çıkmazı, 44) Bıdig (Küçük) Meydan, 45) Çobanların konutu, 46) Muhbir Tano, 47) Mızhesen çıkmazı, 48) Tılfıdır tepesi, 49) Surların harabeleri, 50) Avlu, 51) Amerikan yetimhanesi, 52) Kız Ortaokulu, 53) Ermeni Protestan Kilisesi, 54) Erkek Ortaokulu, 55) Aruşların konutu, 56) Nışkhin çıkmazı, 57) Balonts çıkmazı, 58) Hekim Kevorkların çıkmazı, 59) Alman hali atölyesi (masmana), 60) Türk mahallesi, 61) Kara Meydan, 62) Hovhannes Hekim’in Eczanesi, 63) H. Sarigyan’ın Eczanesi, 64) K. Tiryekyan’ın Eczanesi, 65) Çarşı yolu-kunduracı, 66) Ulu Camii, 67) Ermeni Katolik Kilisesi, 68) Şamlonts çıkmazı, 69) Kağtatsonts çıkmazı, 70) Çengents çıkmazı, 71) Ketenconts Toros’un evi, 72) Oçoğlu Köşe, 73) Alahaydoyents çıkmazı, 74) Harabe cami, 75) Atlazların evi, 76) Ermeni mahallesinin ana caddesi, 77) Tarhanların evi, 78) Boz Lokuş, 79) Bedenin Kuluncu, 80) At Dögen çıkmazı, 81) Lekler- harabe evler, 82) Surp Sarkis Manastırı yolu, 83) Bahçe, 84) Knaconts konutu, 85) Ergenlerin evi, 86) Hagop Taşçıyan Efendi, 87) Mağakoğluların evi, 88) Çalonts sokağı, 89) Attar Kevocan mahallesi, 90) Bucakçi Meydanı, 91) Yotınyeğparents konutu, 92) Mercımegents çıkmazı, 93) Bekçi kulübesi veya karakol, 94) Alaconts çıkmazı, 95) Bedrosyan (Nışanents), 96) Kapı, 97) Gâvur Meydanı, 98) Surp Minas çıkmazı, 99) Kototens çıkmazı, 100) Takavorent çıkmazı, 101) Çukur hamam, 102) Herese yolu, 103) Türk mahallesi, 104) Çarşı ve dükkânlar, 105) Teke, 106) Cami, 107) Gülonts konutu, 108) Surp Asdvadzadzin Kilisesi, 109) Kilisenin avlusu, 110) Korgıngants çıkmazı, 111) 1915 kurbanı Ermenilerin gömüldüğü mağara, 112) Sağatelents Hanı, 113) Hınçakyan Kulübü, 114) Çıtkılonts çıkmazı, 115) Pınar, 116) Pınar çıkmazı, 117) Çatal Meydan, 118) Kilcinonts, 119) Boklu sokak, 120) Dutluk, 121) Hamam, 122) Çarşı yolu, 123) Hasan Padişah Camii, 124) Kahvehane, 125) Apraham gölcüğüne bağlı kanal, 126) Bahçe, 127) Cami (yanan ağacın olduğu yerde), 128) Urfa kalesi - Mancınık, 129) Ayn Zeliha gölü, 130) Bahçe, 131) Apraham gölcüğü (Balıklı göl), 132) Halil Rahman Camii, 133) Manastır, kilise, çan kulesi, 134) Kral Apkar dağları, 135) Kuyu, 136) Erkıhalconts konutu, 137) Tarlalar ve bostanlar