Urfa Şehri’nden bir manzara (Kaynak: Service historique de la Défense, Vincennes)

Urfa - Şarkılar ve dans

Huşamadyan tarafından hazırlanan bu podcast Urfa ve geçmişte Urfa’daki zengin Ermeni yaşamına dair. Eski fotoğraflar Urfa’ya ait, duyacağınız Ermenice şarkı da Urfa repertuvarından. Silvina Der Meguerditchian ve Karin Estefania León Henneberg tarafından hazırlanan podcast’teki ud ve şarkı ise Harout Chavoul-Yertanian (Harout Bertanian) tarafından yorumlanıyor.

Podcast için kullanılan görsel malzemeler

1. Urfa Şehri’nden bir manzara (Kaynak: Service historique de la Défense, Vincennes)

2. Urfa, 1919-1920 civarı (Kaynak: Father Gabriel Bretocq, Archives départementales de l’Eure, Fonds Gabriel Bretocq)

3. Urfa. Fotoğrafın merkezindeki kubbesiz büyük bina Surp Asdvadzadzin Kilisesi (Kaynak: Michel Paboudjian koleksiyonu, Paris)

1. Urfa, Ermeni Mahallesi (Kaynak: Mişel Pabuççiyan koleksiyonu, Paris)

2. Urfa Pazarı 1919-1920 dolaylarınd (Kaynak: Rahip Gabriel Bretocq tarafından çekilmiş fotoğraf, Archives départementales de l’Eure. Fonds Gabriel Bretocq)

3. Urfa. Alman Misyonuna ait marangoz atölyesi. Ortada (ilk sırada, masanın solunda: Krikor Taşcıyan) (Kaynak: Mişel Pabuççiyan koleksiyonu, Paris)

1. Urfa: Alman Yetimhanesindeki keresteci atölyesi. Resimde yetimler tarafından inşa edilen ahşap minyatür ev görülüyor (Kaynak: Der Christliche Orient, 1912, 13. Jahrgang, Heft 1, Verlag der Deutschen Orient-Mission, Potsdam)

2. Urfa Alman Yetimhanesi'nde Ermeni yetimlerin terzilik mesleğini öğrendikleri dikiş atölyesi (Kaynak: Der Christliche Orient, März 1909, X., Heft 3., Verlag der Deutschen Orient-Mission, Potsdam)

3. Urfa, Alman Yetimhanesinde bulunan Ermeni yetimler oyun oynarken (Kaynak: Der Christliche Orient, Juli 1902, III, 7. Heft, Berlin)