Pera (Beyoğlu semti), 19 Temmuz 1908, Surp Yorortutyun Ermeni Kilisesinin sokağında (Kaynak: Raymond H. Kévorkian/Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l'Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992)

İstanbul Vilayeti

Bu genel başlık altında, İstanbul Vilayetiyle ilgili farklı konularda makalelere ulaşacaksınız.