Istanbul (şehir)

Bu genel başlık altında, İstanbul Vilayetiyle ilgili farklı konularda makalelere ulaşacaksınız.

Huşamadyan’ın sunduğu metinler de daha çok bu kaynağa dayalı. Umarız sayfamızı ziyaret eden kişiler yanlarında bulunması muhtemel yayınlanmamış anılarını, bizim bilmediğimiz yayınları, eski aile fotoğraflarından örnekleri bize yollayıp Istanbul Ermenilerinin geçmiş mirasını canlandırma yönündeki bu çalışmamıza katkı verirler.