Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirleri ve köyleri ile Arapgir kazası (Mamuret-ül Aziz sancağı sınırları içinde), XX. yy. başı

Arapgir

Makaleler, fotoğraflar, kaydedilmiş şarkılar, hatıra eşyaları, haritalar, hatıratlar ve farklı materyaller vasıtasıyla Arapgir Ermeni yaşamını ve tarihini yeniden kurgulamak Huşamadyan ekibinin yeni amacı olacak.

Arapgir ve çevresinde bulunan köylerin mirası farklı boyutlara sahip. Tarım, eğitim ve kültürel hayat, müzik sanatı, yerel tarih, zanaatlar, asırlık geçmişe sahip dini bayramlar ve gelenekler, sözlü edebiyat, gurbetçilik, yerel lehçe bu bağlamda önemli. Bunların tasviri vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu’ndaki diğer Ermeni yerleşimleri ile benzerlikler bulacağız. Her halükarda, Arapgir ve çevre köyler, yerel ortamdan ve coğrafi, sosyal, demografik ve kültürel şartlardan kaynaklanan kendine has özelliklere sahip kuşkusuz. Arapgir bölgesindeki Ermeni hayatının incelenmesi işte bu farklılıklardan dolayı daha da ilginç. Böylece Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde çok yönlü bir Ermeni mirası gözlerimizin önüne serilmekte.

Arapgir araştırmalarına başlarken kaynak bulma sorunu ile karşı karşıyayız. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki herhangi bir Ermeni yerleşim birimi söz konusu olduğunda bu sorunun ortak olduğunu belirtmeliyiz. Kitaplar, basında yayımlanmış makaleler, eski fotoğraflar, yayınlanmamış hatıralar, mektuplar vs. Arapgir Ermeni yaşamını aydınlatıp, onu tekrar kurgulama yolundaki çalışmalarımızı destekleyebilir. Bu bağlamda, dostlarımızdan ellerinde bulunan materyallerin kopyalarını bize yollamalarını ve böylece bizimle işbirliği yapmalarını arzu ediyoruz.