Ermeni köy ve şehirleri ile Dersim, XX. yy. başı. Doğu Fırat / Murat Su şimdiki havzasıyla görünmekte

Dersim Sancağı - Coğrafya

Çemişgezek Kazası

1. İsmi: Chmshgadzak
Varyantları: Chemishgadzak, Chemshgadzag
Bugünkü İsmi: Çemişgezek
Enlem: 39° 3'45.02"N
Boylam: 38°54'38.42"E

2. İsmi: Akrag
Varyantları: Agrak, Ekrek, Erkek, Akarag
Bugünkü İsmi: Gözlüçayır
Enlem: 39° 7'3.88"N
Boylam: 38°58'34.02"E

3. İsmi: Ardga
Varyantları: Artagan, Ardekan, Ardegan, Erdik
Enlem: 39° 5'46.09"N
Boylam: 38°52'52.94"E

4. İsmi: Ashkouni
Varyantları: Ashkani, Eshgouni, Eshgunuzimyan
Enlem: 38°53'18.61"N
Boylam: 38°54'16.10"E

5. İsmi: Bardizag
Varyantları: Baghchedjik, Bakdjedjik
Enlem: 38°56'40.08"N
Boylam: 38°54'35.51"E

6. İsmi: Bedretil
Varyantları: Patratil, Badratil, Beyretil
Bugünkü İsmi: Harmanlar
Enlem: 38°57'43.12"N
Boylam: 38°52'57.34"E

7. İsmi: Bradi
Varyantları: Prati, Pardi, Brati
Bugünkü İsmi: Arpaderen
Enlem: 39° 1'41.80"N
Boylam: 38°51'40.15"E

8. İsmi: Brasdik
Varyantları: Prasdik
Bugünkü İsmi: Taşlık
Enlem:39° 3'43.24"N
Boylam: 39° 1'15.17"E

9. İsmi: Brekhi
Varyantları: Prekhi, Berakhi
Bugünkü İsmi: Vişneli
Enlem: 39° 1'1.71"N
Boylam: 38°53'46.59"E

10. İsmi: Deke
Varyantları: Tage, Teke, Dekke, Tekia
Bugünkü İsmi: Toratlı
Enlem: 39° 3'43.92"N
Boylam: 39° 0'27.28"E

11. İsmi: Garmri
Varyantları: Gemili, Kermissi
Bugünkü İsmi: Gedikler
Enlem: 39° 5'20.58"N
Boylam: 38°48'26.57"E

12. İsmi: Haghtoug
Varyantları: Haghtouk
Bugünkü İsmi: Tekeli
Enlem: 39° 3'37.90"N
Boylam: 39° 1'48.86"E

13. İsmi: Hazari
Bugünkü İsmi: Anıl
Enlem: 39° 7'11.20"N
Boylam: 38°53'19.58"E

14. İsmi: Khachdoun
Varyantları: Khchdoun, Haston, Hachtun
Enlem: 38°59'3.41"N
Boylam: 38°53'26.42"E

15. İsmi: Khadishar
Varyantları: Khaghishar, Hadishar
Enlem: 39° 4'43.90"N
Boylam: 39° 1'47.57"E

16. İsmi: Kharasar
Varyantları: Gharasar, Kharassar
Bugünkü İsmi: Karasar
Enlem: 38°58'42.29"N
Boylam: 38°48'38.65"E

17. İsmi: Khntrgig

18. İsmi: Mamsa
Varyantları: Mamoussa
Bugünkü İsmi: Alakuş
Enlem: 39° 5'15.54"N
Boylam: 38°50'6.03"E

19. İsmi: Mangoudjag
Varyantları: Mengudjek
Enlem: 38°53'52.72"N
Boylam: 38°54'6.46"E

20. İsmi: Miadoun
Varyantları: Miadun
Bugünkü İsmi: Gemici (hamlet)
Enlem: 39° 5'26.67"N
Boylam: 38°44'42.12"E

21. İsmi: Morshkha
Varyantları: Morshga, Mouroushka
Enlem: 39° 2'29.98"N
Boylam: 38°51'52.79"E

22. İsmi: Mirnav
Varyantları: Mournayi
Enlem: 39° 3'40.06"N
Boylam: 38°54'14.09"E

23. İsmi: Otskiugh
Bugünkü İsmi: Paşacık

24. İsmi: Ouloukale
Varyantları: Ouloughala
Bugünkü İsmi: Ulukale
Enlem: 39° 2'5.06"N
Boylam: 39° 2'45.01"E

25. İsmi: Pasha Mezre
Enlem: 38°54'40.77"N
Boylam: 38°56'21.11"E

26. İsmi: Pazapoun
Varyantları: Bazaboun, Bazapon
Bugünkü İsmi: Cebe
Enlem: 39° 2'31.50"N
Boylam: 38°50'14.20"E

27. İsmi: Setrga
Varyantları: Satirge, Satirges, Satirkes, Seterkeh
Bugünkü İsmi: Güneybaşı
Enlem: 39° 6'59.16"N
Boylam: 38°49'21.27"E

28. İsmi: Sisna
Varyantları: Sisne
Bugünkü İsmi: Varlıkonak
Enlem: 39° 4'55.00"N
Boylam: 38°50'3.00"E

29. İsmi: Tsntsor
Varyantları: Sinsor, Tsuntsor
Bugünkü İsmi: Payamdüzü
Enlem: 38°58'36.64"N
Boylam: 38°59'14.38"E

30. İsmi: Touma Mezre
Varyantları: Toma Mezre, Salim Bey Mezre
Enlem: 38°57'18.06"N
Boylam: 38°49'32.24"E

31. İsmi: Vasgavan
Varyantları: Vaskovan, Vazkvan
Bugünkü İsmi: Akçapınar
Enlem: 38°56'55.80"N
Boylam: 38°56'42.01"E

32. İsmi: Yerits Akrag
Varyantları: Erets Akrag, Erets Agrak, Is Egreg, Ish Ekrek
Enlem: 39° 2'32.40"N
Boylam: 38°53'12.93"E

Hozat ve Mazgirt Kazaları

Hozat Kazası

1.İsmi: Khozat
Bugünkü İsmi: Hozat
Enlem: 39° 6'29.84"N
Boylam:39°13'7.72"E

2. İsmi: Aghzounig
Varyantları: Arsunik, Aghzounik
Bugünkü İsmi: Ağzunik
Enlem: 39° 0'30.39"N
Boylam: 39° 9'11.91"E

3. İsmi: Halvori
Varyantları: Halvorig, Alevori
Bugünkü İsmi: Karşılar
Enlem: 39°10'30.05"N
Boylam: 39°26'28.04"E

4. İsmi: Halvorivank
Enlem: 39°14'18.62"N
Boylam: 39°28'48.53"E

5. İsmi: Havshakar
Varyantları: Havlapar, Avshakar, Houshakar
Bugünkü İsmi: Akdemir
Enlem: 38°59'10.06"N
Boylam: 39° 8'59.27"E

6. İsmi: Peyig
Varyantları: Payeg
Bugünkü İsmi: Çağlarca
Enlem: 39° 2'7.01"N
Boylam: 39° 8'31.40"E

7. İsmi: Sigedig
Varyantları: Sakedig, Segedik
Bugünkü İsmi: Kalecik (hamlet)
Enlem: 39° 3'52.31"N
Boylam: 39° 7'0.99"E

8. İsmi: Sin
Varyantları: Shin, Sen
Enlem: 39°11'8.46"N
Boylam: 39°23'34.58"E

9. İsmi: Sorpian
Varyantları: Sorpiyan
Bugünkü day: Yenidoğdu (hamlet)
Enlem: 39° 2'1.48"N
Boylam: 39°11'12.95"E

10. İsmi: Tashdag
Varyantları: Teshtek, Teshteg
Bugünkü İsmi: Atadoğdu
Enlem: 39° 9'41.20"N
Boylam: 39°20'39.56"E

11. İsmi: Undjghag
Varyantları: Endjaghga, Indjiga, Endjeghag
Bugünkü İsmi: Altınçevre
Enlem: 39° 1'40.64"N
Boylam: 39°14'37.17"E

12. İsmi: Yergan
Varyantları: Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz
Bugünkü İsmi: Ceçimli
Enlem: 39° 1'53.64"N
Boylam: 39°15'57.99"E

13. İsmi: Zembegh Varin
Varyantları: Zumpugh Varin, Zampegh Varin, Zumpegh Varin
Enlem: 39° 3'18.19"N
Boylam: 39°22'52.29"E

14. İsmi: Zembegh Verin
Varyantları: Zumpugh Verin, Zampegh Verin, Zumpegh Verin
Bugünkü İsmi: Çığırlı
Enlem: 39° 4'50.69"N
Boylam: 39°21'2.26"E

Mazgirt Kazası

1. İsmi: Mazgerd
Varyantları: Medzgerd
Bugünkü İsmi: Mazgirt
Enlem: 39° 1'14.18"N
Boylam: 39°36'21.19"E

2. İsmi: Choukour
Bugünkü İsmi: Çukur
Enlem: 39° 6'12.55"N
Boylam: 39°41'51.74"E

3. İsmi: Danabouran
Bugünkü İsmi: Danaburan
Enlem: 38°57'41.92"N
Boylam: 39°39'28.38"E

4. İsmi: Dilan Oghlou
Varyantları: Dilan Oghli
Bugünkü İsmi: Koçkuyusu
Enlem: 38°58'44.19"N
Boylam: 39°35'7.30"E

5. İsmi: Hazez
Varyantları: Hasorik
Bugünkü İsmi: Dazkaya
Enlem: 39° 0'52.64"N
Boylam: 39°31'16.45"E

6. İsmi: Karmsi
Varyantları: Garmsi, Komis
Bugünkü İsmi: Bulgurcular
Latitide: 38°59'33.26"N
Boylam: 39°41'41.42"E

7. İsmi: Khoznkiugh
Varyantları: Koushdoun
Bugünkü İsmi: Alanyazı
Enlem: 38°58'53.11"N
Boylam: 39°41'30.53"E

8. İsmi: Lazvan
Varyantları: Onbaşılar
Bugünkü İsmi: Aslanyurdu
Enlem: 38°58'36.35"N
Boylam: 39°33'31.10"E

9. İsmi: Merkho
Varyantları: Markho
Bugünkü İsmi: Doluküp
Enlem: 39° 1'44.73"N
Boylam: 39°25'29.76"E

10. İsmi: Pakh
Bugünkü İsmi: Kocakoç
Enlem: 39° 6'54.13"N
Boylam: 39°39'33.36"E

11. İsmi: Shordan
Varyantları: Shorda
Bugünkü İsmi: Ağaçardı
Enlem: 38°58'48.35"N
Boylam: 39°40'33.36"E

12. İsmi: Tamourdagh
Varyantları: Tamoudagh, Tamourtagh, Demirtaht
Bugünkü İsmi: Temürtaht
Enlem: 38°58'0.21"N
Boylam: 39°35'50.37"E

13. İsmi: Touroushmeg
Varyantları: Touroushmag, Tirishmeg
Bugünkü İsmi: Aktuluk
Enlem: 39° 2'26.51"N
Boylam: 39°30'18.13"E

Pertag (Çarsancak) Kazası

1. İsmi: Peri
Varyantları: Charsanjak, Perri, Perin
Bugünkü İsmi: Akpazar
Enlem: 38°50'59.40"N
Boylam: 39°40'43.51"E

2. İsmi: Aghmezre
Varyantları: Akmezre
Enlem: 38°52'5.85"N
Boylam: 39°28'45.58"E

3. İsmi: Ayvatlu
Varyantları: Hayvatli, Ayvarlou
Bugünkü İsmi: Ayvatlı
Enlem: 38°54'31.18"N
Boylam: 39°47'44.78"E

4. İsmi: Baghin
Enlem: 39° 0'14.34"N
Boylam: 39°53'55.98"E

5. İsmi: Balusher
Varyantları: Balashehr, Balasher
Bugünkü İsmi:Beydamı
Enlem: 38°57'6.49"N
Boylam: 39°27'59.71"E

6. İsmi: Basou
Varyantları: Baso, Pasou, Bassou
Bugünkü İsmi: Güneşdere
Enlem: 38°53'16.41"N
Boylam: 39°41'1.92"E

7. İsmi: Begler Mezre
Bugünkü İsmi: Beylermezrası
Enlem: 38°57'42.82"N
Boylam: 39°34'33.50"E

8. İsmi: Berosh
Varyantları: Beroch, Berodj
Bugünkü İsmi:Dallıbel
Enlem: 39° 2'53.27"N
Boylam: 39°44'56.47"E

9. İsmi: Deng
Varyantları: Denk
Enlem: 38°50'34.63"N
Boylam: 39°44'20.16"E

10. İsmi: Eski Pertag
Enlem: 38°51'25.27"N
Boylam: 39°17'27.55"E

11. İsmi: Gadosan
Varyantları: Kadosa
Bugünkü İsmi: Karagüney
Enlem: 38°53'21.50"N
Boylam: 39°34'38.45"E

12. İsmi: Göktepe
Bugünkü İsmi: Göktepe
Enlem: 38°55'48.74"N
Boylam: 39°36'48.42"E

13. İsmi: Ghayazin
Varyantları: Ghayachin, Khayachi, Khayazi
Bugünkü İsmi: Kayacı
Enlem: 38°53'24.08"N
Boylam: 39°48'6.85"E

14. İsmi: Gorjan
Varyantları: Kordjan
Enlem: 38°55'4.60"N
Boylam: 39°37'6.92"E

15. İsmi: Havseg Varin
Varyantları: Vari Avseg
Bugünkü İsmi: Örsköy
Enlem: 38°55'54.54"N
Boylam: 39°35'25.24"E

16. İsmi: Havseg Verin
Varyantları: Veri Avseg, Yukarı Havzik
Bugünkü İsmi: Böğürtlen
Enlem: 38°56'44.56"N
Boylam: 39°34'56.40"E

17. İsmi: Hoshe
Bugünkü İsmi: Karşıkonak
Enlem: 38°50'31.09"N
Boylam: 39°41'35.09"E

18. İsmi: Ismayelts
Bugünkü İsmi:İsmailli
Enlem: 38°53'30.49"N
Boylam: 39°37'24.01"E

19. İsmi: Isnis
Enlem: 38°54'42.48"N
Boylam: 39°51'12.72"E

20. İsmi: Djanig
Varyantları: Djanik
Bugünkü İsmi: Aydınlık
Enlem: 38°55'15.57"N
Boylam:39°49'55.56"E

21. İsmi: Kaladjuk
Varyantları: Kaladjek
Enlem: 38°53'44.53"N
Boylam: 39°27'20.27"E

22. İsmi: Karapounar
Varyantları: Gharapounar
Enlem: 38°56'17.31"N
Boylam: 39°33'9.68"E

23. İsmi: Karntsor
Enlem: 38°59'13.75"N
Boylam: 39°52'10.10"E

24. İsmi: Khadjar Varin
Bugünkü İsmi: Aşağı Kacarlar
Enlem: 38°56'26.02"N
Boylam: 39°31'34.61"E

25. İsmi: Khadjar Verin
Bugünkü İsmi: Yukarı Kacarlar
Enlem: 38°56'27.89"N
Boylam: 39°30'32.18"E

26. İsmi: Kharesig
Varyantları: Kharessig, Gharesig, Havashik, Harasenk
Bugünkü İsmi: Biçmekaya
Enlem: 38°51'15.13"N
Boylam: 39°29'36.66"E

27. İsmi: Khrneg
Bugünkü İsmi: Hırnik
Enlem: 38°54'49.92"N
Boylam: 39°33'41.76"E

28. İsmi: Kodaridj
Varyantları: Kodarich, Godarich, Kurdaridj, Koderich
Bugünkü İsmi: Güneyharman
Enlem: 38°54'33.31"N
Longitud: 39°44'55.70"E

29. İsmi: Kourekan
Varyantları: Kiureken
Bugünkü İsmi: Obuzbaşı
Enlem: 38°52'57.03"N
Boylam: 39°49'34.46"E

30. İsmi: Koushin
Varyantları: Khoushdji, Koushdji
Bugünkü İsmi: Kuşçu
Enlem: 38°51'56.76"N
Boylam: 39°43'32.20"E

31. İsmi: Koushin Mezre
Varyantları: Khoushdji Mezre, Koushdji Mezre
Bugünkü İsmi: Kuşçu Mezrası
Enlem: 38°52'48.03"N
Boylam: 39°44'3.06"E

32. İsmi: Kouzouldjouk
Varyantları: Ghuzuldjoukh, Ghuzuldjough, Kyzildjoukh
Bugünkü İsmi: Kızılcık
Enlem: 38°54'5.71"N
Longitud: 39°38'45.02"E

33. İsmi: Lamk
Varyantları: Lemk
Bugünkü İsmi: Obrukkaşı
Enlem: 38°55'37.13"N
Boylam: 39°45'1.78"E

34. İsmi: Lousadarich
Varyantları: Musadarich
Bugünkü İsmi: Arpalı
Enlem: 38°54'59.09"N
Boylam: 39°31'38.30"E

35. İsmi: Lousadarich Mezre
Enlem: 38°54'39.45"N
Boylam: 39°31'46.94"E

36. İsmi: Margig
Varyantları: Margeg, Margik, Mergeg
Bugünkü İsmi: Günboğazı
Enlem: 38°57'39.43"N
Boylam: 39°26'28.51"E

37. İsmi: Masdan
Varyantları: Mastan, Mestan
Bugünkü İsmi: Ortaharman
Enlem: 38°55'18.24"N
Boylam: 39°47'38.72"E

38. İsmi: Merdjoumeg
Varyantları: Merdjimeg
Bugünkü İsmi: Mercimek
Enlem:38°51'43.10"N
Boylam: 39°23'27.63"E

39. İsmi: Nor Kiugh
Bugünkü İsmi: Yeniköy
Enlem: 38°53'51.94"N
Boylam: 39°26'35.60"E

40. İsmi: Oureg Varin
Varyantları: Ourig
Bugünkü İsmi: Aşağı Yakabaşı
Enlem: 38°47'27.75"N
Boylam: 39°27'24.34"E

41. İsmi: Oureg Verin
Bugünkü İsmi: Yukarı Yakabaşı
Enlem: 38°50'48.65"N
Boylam: 39°28'11.14"E

42. İsmi: Ourts
Varyantları: Khors, Hurs, Huris
Bugünkü İsmi: Örsköy
Enlem: 38°54'30.70"N
Boylam: 39°43'30.91"E

43. İsmi: Paghnik
Varyantları: Paghnig
Bugünkü İsmi: Kepektaş
Enlem: 38°51'31.64"N
Boylam: 39°42'39.19"E

44. İsmi: Pashavank
Varyantları: Pashaghag, Bashaghag
Bugünkü İsmi: Pınarlar
Enlem: 38°52'33.65"N
Boylam: 39°28'39.71"E

45. İsmi: Pashavank Mezra
Enlem: 38°52'23.28"N
Boylam: 39°28'22.85"E

46. İsmi: Pertag
Bugünkü İsmi: Pertek
Enlem: 38°52'1.83"N
Boylam: 39°19'27.74"E

47. İsmi: Pertagi Til
Varyantları: Pokr Til
Bugünkü İsmi: Korluca
Enlem: 38°49'48.50"N
Boylam: 39°19'12.68"E

48. İsmi: Saghman
Varyantları: Tsaghman
Bugünkü İsmi: Sağman
Enlem: 38°55'11.96"N
Boylam: 39°17'54.56"E

49. İsmi: Sevdjogh
Varyantları: Svdjogh, Soghdjov, Sevdjoukh, Sghdjov
Bugünkü İsmi: Burmageçit
Enlem: 38°57'56.76"N
Boylam: 39°32'21.94"E

50. İsmi: Seyidli
Varyantları: Seyitli
Bugünkü İsmi: Elmalık
Enlem: 38°52'21.72"N
Boylam: 39°47'3.72"E

51. İsmi: Shamtsik
Varyantları: Shamli, Shentsik, Shantsik
Bugünkü İsmi: Çimenli
Enlem: 38°54'26.15"N
Boylam: 39°35'42.27"E

52. İsmi: Shohmin
Varyantları: Shohmi
Bugünkü İsmi: Gelinpınar
Enlem: 38°54'46.64"N
Boylam: 39°42'12.43"E

53. İsmi: Sorpian
Varyantları: Sulpiyan
Bugünkü İsmi: Yolkonak
Enlem: 38°58'49.68"N
Boylam: 39°28'58.43"E

54. İsmi: Sumakh
Varyantları: Smakh, Smagh
Bugünkü İsmi: Sumak
Enlem: 38°53'12.49"N
Boylam: 39°31'5.07"E

55. İsmi: Tants
Varyantları: Tanz, Tandz
Bugünkü İsmi: Tozkoparan
Enlem: 38°55'42.02"N
Boylam: 39°26'19.17"E

56. İsmi: Til
Enlem: 38°52'2.11"N
Boylam: 39°45'2.59"E

57. İsmi: Til Verin

58. İsmi: Tsorag
Varyantları: Soreg+C32, Surek, Sorek
Bugünkü İsmi: Karabulut
Enlem: 38°54'26.04"N
Boylam: 39°45'57.31"E

59. İsmi: Vasgerd
Varyantları: Vazgird
Bugünkü İsmi: Çalıözü
Enlem: 38°51'46.10"N
Boylam: 39°32'46.99"E

60. İsmi: Vayna
Varyantları: Vahnay, Vahney, Wahne
Enlem: 38°56'13.41"N
Boylam: 39°16'16.32"E

61. İsmi: Zeri
Varyantları: Ziri, Zerin
Bugünkü İsmi: Şavkın
Enlem: 38°50'41.43"N
Boylam: 39°37'22.69"E