S. Garabed Manastırı, yahut Halvorivank (L. Molyneux-Seel, A Journey in Dersim, in The Geographical Journal, sayı 44, No. 1, Temmuz. 1914)

Dersim – Eğitim ve Spor

Bu başlık altında, seçtiğiniz yerleşim biriminin Ermeni eğitim kurumları, dernekleri ve spor yaşamı tanıtılmaktadır.

Daha iyi görebilmek için sağ köşedeki ekran büyütme butonuna tıklayınız.

Bu podcast-in hazırlanmasında Dersim Ermenilerine ait ve Huşamadyan’a tahsis edilen fotoğraf, eskiz, mühür, çizim gibi görsel malzemeler kullanılmıştır. Biyografik veya coğrafi bilgileri de bunlara ekleyip Dersim Ermenilerinin geçmiş yaşamından parçalar sunmayı deneyeceğiz.