Eğin kazası, Ermeni ve Ermeni-Horom yerleşim yerleri haritası (Günümüzdeki isimlerine aşağıdan ulaşılabilir).

Eğin kazası

(Haritadaki köylerin günümüzdeki isimleri parantez içinde verilmiştir)

Eğin [Kemaliye]; Sandık Bağlar [Sandık]; Gaşo [Yeşilyamaç]; Vank [Yaka]; Şırzu [Esertepe]; Tzorag; Muşeğga [Kocaçimen]; Narver [Gümüşçeşme]; Areki [Ariki]; Garuşla [Yuva]; Gamaragab [Toybelen]; Abuçekh [Apçağa]; Çaraz; Lic [İliç]; Araga [Duruköy]; Argu [Ergü]; Pager [Sırakonak]; Gamkhu [Akpelit]; Penga [Adatepe]; Pazmaşen [Gözaydın].


Bu genel başlık altında Eğin (Agn) kazasıyla ilgili çeşitli konular (ekonomi, sosyo-ekonomik yapı, yerel özellikler, sözlü gelenekler, tarih, din vs.) işleyen makaleler bulacaksınız.