Eğin (şimdiki Kemaliye) şehri, 1945 dolayları (Kaynak: PROJECT SAVE, Watertown, MA; Siranuş Movsisyan’a teşekkürlerimizle).

Eğin - Din

Bu genel başlık altında, seçtiğiniz yerleşim biriminin Ermeni dini kurumları, kiliseleri ve adak yerleri, bayramları, doğum ve vaftiz, düğün ve defin gelenekleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.