Harput Ovası'ndaki ziyaret yerlerinden, Hüsenig'te bulunan Surp Varvar (Kaynak: Vahe Hayg. op. cit.)

Harput - Din

Surp Asdvadzadzin yortusu Harput Ovası'nda büyük bir coşkuyla kutlanırdı. Bayram günlerinde binlerce inanan, Dzovk (Gölcük) gölcüğünde bulunan Surp Nışan manastırına ziyarete giderdi. Burada üç gün boyunca tam bir bayram havası yaşanırdı.

Huşamadyan, iki Harputlu'nun , bahsi geçen mahalde , bu bayram üzerine Ermenice'nin Harput ağzıyla gerçekleştirdikleri sohbete dair kısa bir animasyon hazırlamıştır.


************************************

Bu genel başlık altında, seçtiğiniz bölgenin Ermeni dini kurumları, kiliseleri ve ziyaret yerleri, bayramları, doğum ve vaftiz, düğün ve cenaze gelenekleri sunulacaktır.